Tillgänglighetsutlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för Österbottens evenemangskalenders webbplats. Tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten events.osterbotten.fi och har upprättats 15.09.2020.

Verktygen Lighthouse och Wave har använts för att analysera webbplatsens tekniska tillgänglighet. Vi har bedömt innehållets tillgänglighet själva.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehållet i kalendern är till största delen skapat av användarna. Användarnas texter, bilder och filer är inte nödvändigtvis tillgängliga. Användarna uppmanas att uppmärksamma tillgängligheten då de producerar material.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Då det gäller det innehåll som användarna producerar hänvisar vi till oproportionell börda. Regionen behöver ett forum där användare gratis och med låg tröskel kan berätta om sina evenemang. Att förhandsmoderera eller redigera informationen i efterhand innebär en stor arbetsbörda. Att tillhandahålla en gratis kalender skulle i så fall bli ohållbart.

Nedan finns en lista över tillgänglighetsproblem som vi hittills har identifierat.  

Möjlig att uppfatta: Kontrasten mellan text i bild och bakgrunden

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:

1.4.3 Kontrast (minimum):

På användarnas bilder kan det ibland finnas text där bakgrunden inte har gjorts mörk så att ett tillräckligt kontrastvärde uppnås.

Möjlig att uppfatta och begriplig: Tillgängligheten hos filer skapade med kontorsprogram, videoklipp kan sakna textning

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:

På sidorna finns många PDF-dokument skapade av användarna.

I bilagorna kan följande brister i tillgängligheten förekomma:

1.1.1 Innehåll som inte är text:

Alt-texter för bilder och i formulärfält saknas. Bilder som laddats upp av användarna kan innehålla text. Den väsentliga informationen om evenemanget finns i textform i beskrivningen av evenemanget.

1.3.2 Meningsfull ordning:

Läsordningen och dokumentets strukturkoder har inte fastställts. Navigeringshjälpmedel (länkar, bokmärken, rubriker, tabbordning) kan saknas.  

3.1.2 Språk för del av sida:

Kalendern är trespråkig. Om användaren matar in evenemanget på bara ett språk syns detta språk också i de andra språkversionerna. Användarna guidas i att uppmärksamma tillgängligheten och mata in evenemang på svenska, finska och engelska.

Bilagornas språk har nödvändigtvis inte angetts. Dokument kan vara tvåspråkiga.

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner:

Blankettfälten är inte nödvändigtvis interaktiva.

Behöver du innehåll i en tillgänglig form?

Du kan be om information i dokumenten i tillgänglig form genom webbplatsens kontaktuppgifter. Gäller det material eller information om ett evenemang, ta kontakt direkt med evenemangsarrangören.

Upptäckte du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem.

Du kan ge tillgänglighetsrespons via

E-post: portal@obotnia.fi

Telefon: 06 320 6500

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

Telefonnummer, växeln 0295 016 000