Feedback

Vi arbetar hela tiden med att förbättra evenemangskalendern, och därför tar vi gärna emot respons av användarna.

 

Har du en fråga? Läs då först våra vanliga frågor nedan, så kanske du får svaret på en gång.

Ge din respons gällande evenemangskalendern.

 

Vanliga frågor

SÖKA EVENEMANG

F: Hur söker jag för att hitta de evenemang som arrangeras under en viss dag eller under loppet av några dagar? Det tar en evighet att klicka sig fram via "Visa fler evenemang".

S: Välj "Annan tidpunkt" i fältet för tidpunkt och skriv in datumet/n du vill söka på i de kalenderfält som öppnas.

SPRÅKVERSIONER

F: Måste jag skapa ett eget evenemang om jag vill spara olika språkversioner?

S:
 Det ska du inte göra. Du sparar ett evenemang en gång och väljer som det första du gör de språk du vill använda då du beskriver evenemanget. Kryssa i t.ex. finska och svenska, så öppnas separata textfält för finska och svenska. Tidpunkter, plats och annat sådant behöver du således fylla i bara en gång. Om du sparar olika språkversioner som separata evenemang så syns ditt evenemang också på fel språk i kalenderns olika språkversioner.

EVENEMANGET PUBLICERAS INTE

F: Jag har sparat ett evenemang, men det publiceras inte. Varför?

S:
 Har du precis registrerat dig? I så fall kan det hända att du ännu inte blivit godkänd som användare. Det första evenemanget du sparar behöver också godkännas separat av en moderator, men då det är överstökat kommer alla dina följande evenemang att publiceras direkt utan extra godkännanden av en moderator. Om du inte blir godkänd inom loppet av en vecka eller så, ta kontakt med portal(at)obotnia.fi för hjälp.

S: Det kan också bero på att du inte fyllt i nåt av de obligatoriska fälten. Då brukar systemet säga till om det då du försöker publicera. Tryck "publicera" och se vad systemet ger för felmeddelande (rödmarkerat meddelande i nedre delen av fönstret).

ATT BLI GODKÄND SOM ANVÄNDARE

F: Jag har registrerat mig som användare flera dagar sedan, men har inte blivit godkänd. Hur länge tar det?

S:
 Det varierar lite, beroende på vem som är din moderator. Om du registrerat dig som användare under en arrangör som finns i kalendern sedan tidigare, så är det den arrangörens moderator som ska godkänna dig. Om du har registrerat en ny arrangör och skapat ett användarkonto i samband med det så ska en moderator på din kommun eller på Österbottens förbund godkänna dig. Det brukar gå relativt snabbt, inom loppet av ett par dagar, men t.ex. under helger eller mitt på sommaren kan det ta en längre tid. Om du inte blir godkänd inom loppet av en vecka eller så, ta kontakt med portal(at)obotnia.fi för hjälp.

HJÄLP MED ATT SKAPA EVENEMANG

F: Jag har ett evenemang jag vill ha i kalendern, men har inget användarkonto. Kan ni föra in det om jag skickar uppgifterna?

S:
 Vi har som policy att vi inte sparar evenemang för olika aktörer. Orsaken är den att det är arrangören som ansvarar för att uppgifterna är rätt. Om vi har sparat ett evenemang så kommer inte arrangören åt att ändra några uppgifter om det skulle behövas. Det är också viktigt att få in rätt uppgifter för att kontakta arrangören, och det lyckas inte, om inte arrangören själv sparar evenemanget under sitt eget konto. Registrera med andra ord ett konto, om du inte har det redan. Om du får problem ger vi gärna råd på vägen.

MITT EVENEMANG ÄR SPARAT AV NÅGON ANNAN

F: Jag arrangerar ett evenemang, men någon annan har sparat det på events.osterbotten.fi. Hur är det möjligt?

S: Ibland kan det vara flera aktörer som kommer på tanken att spara samma evenemang. Det kan vara evenemangets arrangör, innehavaren till platsen där evenemanget arrangeras, biljettförsäljaren eller t.o.m. någon av dem som ska uppträda på evenemanget. Om du hittar ett evenemang som du anser ha fel arrangör i kalendern, kontakta arrangören direkt för att komma överens om saken.

 

PERSONUPPGIFTER OCH DATASKYDD

F: Hur hanterar ni mina personuppgifter?

S: I Österbottens evenemangskalenders personregister finns bara de personuppgifter som du själv har angett när du registrerat dig som användare. Vi behöver ditt namn och din e-postadress (användarnamn) eftersom en evenemangsarrangör själv ansvarar för informationen om evenemanget. Om du vill kan du också mata in ditt telefonnummer. Du kan när som helst ändra eller ta bort dina personuppgifter. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till en tredje part. Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning.