Kurser och utbildningar
Första steget in i historien - workshop inom projektet Berätta din historia! Workshoppen blir en introduktion om dramapedagogik som ett sätt att levandegöra historia och historier. Lotta Ventus och Mila Nyman har jobbat med att levandegöra historia på olika museum i Finland. Under workshoppen får du tips och idéer för hur du och din förening kan få mera liv i ert museum genom att använda olika dramametoder. Drama är ett lustfyllt lärande som tilltalar speciellt barn.

Ni har kunskapen om er historia, låt oss hjälpa er blåsa liv i den!

Tid: Kl 10-14 (+ lunch)

Kursen arrangeras inom projektet; Berätta din historia! som är ett Leader finansierat projekt i Oravais Historiska Förenings regi.

Anmäl dig till lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com före 24.4 och meddela om du vill köpa lunch på plats!
Närmaste tidpunkt:
Lördag 27.4.2024 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
27.4.2024 kl. 10:00 - 14:00
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Furirbostället
Slagfältsvägen 130
Kurser och utbildningar
Första steget in i historien - workshop inom projektet Berätta din historia! Workshoppen blir en introduktion om dramapedagogik som ett sätt att levandegöra historia och historier. Lotta Ventus och Mila Nyman har jobbat med att levandegöra historia på olika museum i Finland. Under workshoppen får du tips och idéer för hur du och din förening kan få mera liv i ert museum genom att använda olika dramametoder. Drama är ett lustfyllt lärande som tilltalar speciellt barn. Ni har kunskapen om er historia, låt oss hjälpa er blåsa liv i den! Tid: Kl 10-14 (+ lunch) Kursen arrangeras inom projektet; Berätta din historia! som är ett Leader finansierat projekt i Oravais Historiska Förenings regi. Anmäl dig till lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com före 24.4 och meddela om du vill köpa lunch på plats!
Närmaste tidpunkt:
Lördag 27.4.2024 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
27.4.2024 kl. 10:00 - 14:00
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Furirbostället
Slagfältsvägen 130
Kurser och utbildningar
Första steget in i historien - workshop inom projektet Berätta din historia! Workshoppen blir en introduktion om dramapedagogik som ett sätt att levandegöra historia och historier. Lotta Ventus och Mila Nyman har jobbat med att levandegöra historia på olika museum i Finland. Under workshoppen får du tips och idéer för hur du och din förening kan få mera liv i ert museum genom att använda olika dramametoder. Drama är ett lustfyllt lärande som tilltalar speciellt barn. Ni har kunskapen om er historia, låt oss hjälpa er blåsa liv i den! Tid: Kl 10-14 (+ lunch) Kursen arrangeras inom projektet; Berätta din historia! som är ett Leader finansierat projekt i Oravais Historiska Förenings regi. Anmäl dig till lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com före 24.4 och meddela om du vill köpa lunch på plats!
Närmaste tidpunkt:
Lördag 27.4.2024 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
27.4.2024 kl. 10:00 - 14:00
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Furirbostället
Slagfältsvägen 130
Anmäl evenemanget som osakligt