Kurser och utbildningar
HÄFTISKLUBB i Bennäs kyrkhem Församlingens Häftisklubb för barn i lågstadieåldern Var och när?
Bennäs kyrkhem torsdagar kl. 15.30-16.30. Start 25.1.2024.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 25.4.2024 kl. 15:30 - 16:30
Övriga tidpunkter:
25.4.2024 kl. 15:30 - 16:30
2.5.2024 kl. 15:30 - 16:30
9.5.2024 kl. 15:30 - 16:30
Evenemangets hemsida:
https://www.pedersoreforsamling.fi/barn-och-familj/barn/haftis
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Pedersöre församling
Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Telefon: 0403100440
E-post: pedersore.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.pedersoreforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Vasavägen 14, 68910 Bennäs
Finland
Kurser och utbildningar
HÄFTISKLUBB i Bennäs kyrkhem Församlingens Häftisklubb för barn i lågstadieåldern Var och när? Bennäs kyrkhem torsdagar kl. 15.30-16.30. Start 25.1.2024.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 25.4.2024 kl. 15:30 - 16:30
Övriga tidpunkter:
25.4.2024 kl. 15:30 - 16:30
2.5.2024 kl. 15:30 - 16:30
9.5.2024 kl. 15:30 - 16:30
Evenemangets hemsida:
https://www.pedersoreforsamling.fi/barn-och-familj/barn/haftis
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Pedersöre församling
Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Telefon: 0403100440
E-post: pedersore.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.pedersoreforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Vasavägen 14, 68910 Bennäs
Finland
Kurser och utbildningar
HÄFTISKLUBB i Bennäs kyrkhem Församlingens Häftisklubb för barn i lågstadieåldern Var och när? Bennäs kyrkhem torsdagar kl. 15.30-16.30. Start 25.1.2024.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 25.4.2024 kl. 15:30 - 16:30
Övriga tidpunkter:
25.4.2024 kl. 15:30 - 16:30
2.5.2024 kl. 15:30 - 16:30
9.5.2024 kl. 15:30 - 16:30
Evenemangets hemsida:
https://www.pedersoreforsamling.fi/barn-och-familj/barn/haftis
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Pedersöre församling
Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Telefon: 0403100440
E-post: pedersore.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.pedersoreforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Vasavägen 14, 68910 Bennäs
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt