Musik och nöje
NYTESTAMENTLIG GREKISKA Med Alexander den stores erövringar blev grekiskan ett världsspråk. Med Alexander den stores erövringar blev grekiskan ett världsspråk. Och under den romerska kejsartiden var grekiskan bildningens språk i hela Romarriket, det dominerande språket i östra rikshalvan och dessutom ett viktigt lingua franca. Innan latinet etablerade sig som den romerska kyrkans språk var det grekiskan som förenade de kristna i allt församlingsliv, inte minst i den mångkulturella metropolen Rom. Av denna anledning är evangelierna och de andra skrifterna i Nya Testamentet skrivna på grekiska. 
Grekiskan, även i sin förenklade standardform koine, är ett svårt språk som man inte kan lära sig ingående på några veckor, men kursen ger dig goda insikter i hur den skrivs, uttalas och fungerar. Du lär dig vokabulär och morfologi (ord och ordböjning) samt grunderna i syntaxen (hur ord fogas till meningar) och får uppleva hur texter som inledningsvis ser svåra ut öppnar sig och blir fullt förståeliga. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av Bibeln och kristendomens ursprung och tidiga historia. Observera att kursen går online via Zoom.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 29.9.2021 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
29.9.2021 kl. 18:30 - 20:00
6.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
13.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
27.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
3.11.2021 kl. 18:30 - 20:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://mi.pedersore.fi
Prisinformation:
21,00 €


Köp biljett nu!
Arrangör:
Pedersöre MI
Plats för evenemanget:
,00000<br/>
Musik och nöje
NYTESTAMENTLIG GREKISKA Med Alexander den stores erövringar blev grekiskan ett världsspråk. Med Alexander den stores erövringar blev grekiskan ett världsspråk. Och under den romerska kejsartiden var grekiskan bildningens språk i hela Romarriket, det dominerande språket i östra rikshalvan och dessutom ett viktigt lingua franca. Innan latinet etablerade sig som den romerska kyrkans språk var det grekiskan som förenade de kristna i allt församlingsliv, inte minst i den mångkulturella metropolen Rom. Av denna anledning är evangelierna och de andra skrifterna i Nya Testamentet skrivna på grekiska.  Grekiskan, även i sin förenklade standardform koine, är ett svårt språk som man inte kan lära sig ingående på några veckor, men kursen ger dig goda insikter i hur den skrivs, uttalas och fungerar. Du lär dig vokabulär och morfologi (ord och ordböjning) samt grunderna i syntaxen (hur ord fogas till meningar) och får uppleva hur texter som inledningsvis ser svåra ut öppnar sig och blir fullt förståeliga. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av Bibeln och kristendomens ursprung och tidiga historia. Observera att kursen går online via Zoom.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 29.9.2021 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
29.9.2021 kl. 18:30 - 20:00
6.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
13.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
27.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
3.11.2021 kl. 18:30 - 20:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://mi.pedersore.fi
Prisinformation:
21,00 €

Köp biljett nu!
Arrangör:
Pedersöre MI
Plats för evenemanget:
,00000<br/>
Musik och nöje
NYTESTAMENTLIG GREKISKA Med Alexander den stores erövringar blev grekiskan ett världsspråk. Med Alexander den stores erövringar blev grekiskan ett världsspråk. Och under den romerska kejsartiden var grekiskan bildningens språk i hela Romarriket, det dominerande språket i östra rikshalvan och dessutom ett viktigt lingua franca. Innan latinet etablerade sig som den romerska kyrkans språk var det grekiskan som förenade de kristna i allt församlingsliv, inte minst i den mångkulturella metropolen Rom. Av denna anledning är evangelierna och de andra skrifterna i Nya Testamentet skrivna på grekiska.  Grekiskan, även i sin förenklade standardform koine, är ett svårt språk som man inte kan lära sig ingående på några veckor, men kursen ger dig goda insikter i hur den skrivs, uttalas och fungerar. Du lär dig vokabulär och morfologi (ord och ordböjning) samt grunderna i syntaxen (hur ord fogas till meningar) och får uppleva hur texter som inledningsvis ser svåra ut öppnar sig och blir fullt förståeliga. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av Bibeln och kristendomens ursprung och tidiga historia. Observera att kursen går online via Zoom.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 29.9.2021 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
29.9.2021 kl. 18:30 - 20:00
6.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
13.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
27.10.2021 kl. 18:30 - 20:00
3.11.2021 kl. 18:30 - 20:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://mi.pedersore.fi
Prisinformation:
21,00 €

Köp biljett nu!
Arrangör:
Pedersöre MI
Plats för evenemanget:
,00000<br/>
Anmäl evenemanget som osakligt