Kurser och utbildningar
Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter Kurs i bruket av digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, hålls under hösten 2020 som moduler. Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter
Kurs i bruket av digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, hålls under hösten 2020 som moduler. Du kan delta i så många moduler som du önskar. Om du fullbordar alla tre moduler får du ett intyg på deltagande i 3 timmars kurs. Kursen hålls på distans.

Målgrupp: Lärare, studiehandledare, talterapeuter, kuratorer och övriga intresserade.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
24.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
28.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://www.datero.fi/tjanster/yrkesverksamma/digitala-verktyg-som-stod-vid-las-och-skrivsvarigheter/
Prisinformation:
15€/modul
Bilagor:
Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter
Arrangör:

Datero rf
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 0401477945
E-post: susanne.ost@datero.fi
Webbplats: http://www.datero.fi
Plats för evenemanget:
Distanskurs
Vasa
14
Kurser och utbildningar
Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter Kurs i bruket av digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, hålls under hösten 2020 som moduler. Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter Kurs i bruket av digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, hålls under hösten 2020 som moduler. Du kan delta i så många moduler som du önskar. Om du fullbordar alla tre moduler får du ett intyg på deltagande i 3 timmars kurs. Kursen hålls på distans. Målgrupp: Lärare, studiehandledare, talterapeuter, kuratorer och övriga intresserade.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
24.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
28.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://www.datero.fi/tjanster/yrkesverksamma/digitala-verktyg-som-stod-vid-las-och-skrivsvarigheter/
Prisinformation:
15€/modul
Bilagor:
Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter
Arrangör:

Datero rf
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 0401477945
E-post: susanne.ost@datero.fi
Webbplats: http://www.datero.fi
Plats för evenemanget:
Distanskurs
Vasa
14
Kurser och utbildningar
Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter Kurs i bruket av digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, hålls under hösten 2020 som moduler. Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter Kurs i bruket av digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, hålls under hösten 2020 som moduler. Du kan delta i så många moduler som du önskar. Om du fullbordar alla tre moduler får du ett intyg på deltagande i 3 timmars kurs. Kursen hålls på distans. Målgrupp: Lärare, studiehandledare, talterapeuter, kuratorer och övriga intresserade.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
24.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
28.9.2020 kl. 15:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://www.datero.fi/tjanster/yrkesverksamma/digitala-verktyg-som-stod-vid-las-och-skrivsvarigheter/
Prisinformation:
15€/modul
Bilagor:
Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter
Arrangör:

Datero rf
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 0401477945
E-post: susanne.ost@datero.fi
Webbplats: http://www.datero.fi
Plats för evenemanget:
Distanskurs
Vasa
14
Anmäl evenemanget som osakligt