Kurser och utbildningar
Fyrseminarium för yrkesverksamma För yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med inlärningssvårigheter och funktionsbegränsningar. För dig som kommer i kontakt med personer med inlärningssvårigheter,
läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsvariationer i ditt arbete. Seminariet ordnas i år på Wästinn i Maxmo (Västerö) och har temat koncentration. En del av föreläsningarna streamas så du kan även delta på distans.
Mer information och anmälan via vår hemsida www.datero.fi.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 26.8.2020 kl. 16:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
26.8.2020 kl. 16:00 - 21:00
27.8.2020 kl. 8:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
http://www.datero.fi
Prisinformation:
Om du deltar på platsen så är priset sammanlagt 75€, före 19.6 är priset 70€. Deltar du endast på distans så är priset 35€, före 19.6 30€.
Bilagor:
Fyrseminarieprogrammet
Arrangör:

Datero rf
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 0401477945
E-post: susanne.ost@datero.fi
Webbplats: http://www.datero.fi
Plats för evenemanget:
Wästinn
Wästinn 1587 Västerö
Kurser och utbildningar
Fyrseminarium för yrkesverksamma För yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med inlärningssvårigheter och funktionsbegränsningar. För dig som kommer i kontakt med personer med inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsvariationer i ditt arbete. Seminariet ordnas i år på Wästinn i Maxmo (Västerö) och har temat koncentration. En del av föreläsningarna streamas så du kan även delta på distans. Mer information och anmälan via vår hemsida www.datero.fi.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 26.8.2020 kl. 16:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
26.8.2020 kl. 16:00 - 21:00
27.8.2020 kl. 8:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
http://www.datero.fi
Prisinformation:
Om du deltar på platsen så är priset sammanlagt 75€, före 19.6 är priset 70€. Deltar du endast på distans så är priset 35€, före 19.6 30€.
Bilagor:
Fyrseminarieprogrammet
Arrangör:

Datero rf
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 0401477945
E-post: susanne.ost@datero.fi
Webbplats: http://www.datero.fi
Plats för evenemanget:
Wästinn
Wästinn 1587 Västerö
Kurser och utbildningar
Fyrseminarium för yrkesverksamma För yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med inlärningssvårigheter och funktionsbegränsningar. För dig som kommer i kontakt med personer med inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsvariationer i ditt arbete. Seminariet ordnas i år på Wästinn i Maxmo (Västerö) och har temat koncentration. En del av föreläsningarna streamas så du kan även delta på distans. Mer information och anmälan via vår hemsida www.datero.fi.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 26.8.2020 kl. 16:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
26.8.2020 kl. 16:00 - 21:00
27.8.2020 kl. 8:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
http://www.datero.fi
Prisinformation:
Om du deltar på platsen så är priset sammanlagt 75€, före 19.6 är priset 70€. Deltar du endast på distans så är priset 35€, före 19.6 30€.
Bilagor:
Fyrseminarieprogrammet
Arrangör:

Datero rf
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 0401477945
E-post: susanne.ost@datero.fi
Webbplats: http://www.datero.fi
Plats för evenemanget:
Wästinn
Wästinn 1587 Västerö
Anmäl evenemanget som osakligt