Musik och nöje
Seminarier, föreläsningar och möten
Fredagsträffen För dig som är dagledig men ännu inte senior Fredagsträffen 20.3 är inhiberad

Är du mellan 18 och 65 år och dagledig? Kom med på Fredagsträffen som ordnas en gång i månaden. Vi träffas under fria former över en kopp eftermiddagskaffe. Teman för samlingarna planeras enligt behov och önskemål.

Datum för kommande träffar våren 2020:
17.4
15.5
12.6
kl. 13-15

Träffarna hålls i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes vid södra ingången med infart från Närpesvägen 16.
Servering: 3€

För mer info kontakta ledaren Harriet Ström på tel. 045-1648810 eller per e-post hstrom16@gmail.com

Ingen anmälan. Välkommen med!

Fredagsträffen arrangeras inom projektet ilaag - tillsammans i Österbotten. Ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Se www.folkhalsan.fi/ilaag
Närmaste tidpunkt:
Fredag 17.4.2020 kl. 13:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
17.4.2020 kl. 13:00 - 15:00
15.5.2020 kl. 13:00 - 15:00
12.6.2020 kl. 13:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-i-narpes/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Folkhälsans Förbund
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
Telefon: 050-3378138
E-post: osterbotten@folkhalsan.fi
Webbplats: http://www.folkhalsan.fi
Plats för evenemanget:
Folkhälsanhuset i Närpes
Närpesvägen 16
64200 Närpes
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-i-narpes/
Musik och nöje
Seminarier, föreläsningar och möten
Fredagsträffen För dig som är dagledig men ännu inte senior Fredagsträffen 20.3 är inhiberad Är du mellan 18 och 65 år och dagledig? Kom med på Fredagsträffen som ordnas en gång i månaden. Vi träffas under fria former över en kopp eftermiddagskaffe. Teman för samlingarna planeras enligt behov och önskemål. Datum för kommande träffar våren 2020: 17.4 15.5 12.6 kl. 13-15 Träffarna hålls i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes vid södra ingången med infart från Närpesvägen 16. Servering: 3€ För mer info kontakta ledaren Harriet Ström på tel. 045-1648810 eller per e-post hstrom16@gmail.com Ingen anmälan. Välkommen med! Fredagsträffen arrangeras inom projektet ilaag - tillsammans i Österbotten. Ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Se www.folkhalsan.fi/ilaag
Närmaste tidpunkt:
Fredag 17.4.2020 kl. 13:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
17.4.2020 kl. 13:00 - 15:00
15.5.2020 kl. 13:00 - 15:00
12.6.2020 kl. 13:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-i-narpes/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Folkhälsans Förbund
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
Telefon: 050-3378138
E-post: osterbotten@folkhalsan.fi
Webbplats: http://www.folkhalsan.fi
Plats för evenemanget:
Folkhälsanhuset i Närpes
Närpesvägen 16
64200 Närpes
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-i-narpes/
Musik och nöje
Seminarier, föreläsningar och möten
Fredagsträffen För dig som är dagledig men ännu inte senior Fredagsträffen 20.3 är inhiberad Är du mellan 18 och 65 år och dagledig? Kom med på Fredagsträffen som ordnas en gång i månaden. Vi träffas under fria former över en kopp eftermiddagskaffe. Teman för samlingarna planeras enligt behov och önskemål. Datum för kommande träffar våren 2020: 17.4 15.5 12.6 kl. 13-15 Träffarna hålls i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes vid södra ingången med infart från Närpesvägen 16. Servering: 3€ För mer info kontakta ledaren Harriet Ström på tel. 045-1648810 eller per e-post hstrom16@gmail.com Ingen anmälan. Välkommen med! Fredagsträffen arrangeras inom projektet ilaag - tillsammans i Österbotten. Ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Se www.folkhalsan.fi/ilaag
Närmaste tidpunkt:
Fredag 17.4.2020 kl. 13:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
17.4.2020 kl. 13:00 - 15:00
15.5.2020 kl. 13:00 - 15:00
12.6.2020 kl. 13:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-i-narpes/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Folkhälsans Förbund
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
Telefon: 050-3378138
E-post: osterbotten@folkhalsan.fi
Webbplats: http://www.folkhalsan.fi
Plats för evenemanget:
Folkhälsanhuset i Närpes
Närpesvägen 16
64200 Närpes
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-i-narpes/
Anmäl evenemanget som osakligt