Kurser och utbildningar
Hemberedskap Föreläsning med Tom Lindell 72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll. Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna.
I hemmen bör man förbereda sig för att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, d.v.s. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad. Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förbereda sig för störningssituationer.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 17.2.2020 kl. 18:30 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vuxeninstitutet.narpes.fi/kurser/visa/821-001041-hemberedskap
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Kurser och utbildningar
Hemberedskap Föreläsning med Tom Lindell 72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll. Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna. I hemmen bör man förbereda sig för att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, d.v.s. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad. Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förbereda sig för störningssituationer.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 17.2.2020 kl. 18:30 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vuxeninstitutet.narpes.fi/kurser/visa/821-001041-hemberedskap
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Kurser och utbildningar
Hemberedskap Föreläsning med Tom Lindell 72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll. Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna. I hemmen bör man förbereda sig för att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, d.v.s. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad. Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förbereda sig för störningssituationer.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 17.2.2020 kl. 18:30 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vuxeninstitutet.narpes.fi/kurser/visa/821-001041-hemberedskap
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt