Kurser och utbildningar
Presidentval i USA - en svindlande historia Föreläsning med Claus Stolpe Presidentvalet i USA är en stor, påkostad show som berör inte enbart amerikaner. Även världen i övrigt påverkas i hög grad av vem som bor i Vita huset. Här har det showmässiga inte blivit mindre sedan Donald Trump gjorde entré. Bara att sålla fram kandidaterna är en process i sig, via de så kallade primärvalen i de olika delstaterna som är aktuella under perioden 3.2-16.4.

Själva presidentvalet hålls i början av november 2020. Notera att det samtidigt även är val till representanthuset och senaten. Utgången i dessa val är av central betydelse för presidentens maktutövning. Om det egna partiet har kontroll över kongressen underlättas presidentens maktutövning avsevärt. Också den här aspekten berörs under Stolpes föreläsning, även om det i första hand är valet av president som står i fokus.

Till föreläsarens meriter hör inte enbart att hans mamma kom från Pörtom. Nämnas kan att Claus Stolpe är "dubbeldoktor" från Åbo Akademi. Den första doktorsexamen gällde en jämförelse av olika presidentvalsmetoder (statskunskap, 1997). Den andra handlade om en utvärdering av USA:s presidenter (allmän historia, 2011). Sedan 1990 är han verksam som universitetslektor vid ÅA i Vasa. Han undervisar i statskunskap, offentlig förvaltning och politisk historia.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 27.1.2020 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vuxeninstitutet.narpes.fi/kurser/visa/684
Prisinformation:
10 €
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Kurser och utbildningar
Presidentval i USA - en svindlande historia Föreläsning med Claus Stolpe Presidentvalet i USA är en stor, påkostad show som berör inte enbart amerikaner. Även världen i övrigt påverkas i hög grad av vem som bor i Vita huset. Här har det showmässiga inte blivit mindre sedan Donald Trump gjorde entré. Bara att sålla fram kandidaterna är en process i sig, via de så kallade primärvalen i de olika delstaterna som är aktuella under perioden 3.2-16.4. Själva presidentvalet hålls i början av november 2020. Notera att det samtidigt även är val till representanthuset och senaten. Utgången i dessa val är av central betydelse för presidentens maktutövning. Om det egna partiet har kontroll över kongressen underlättas presidentens maktutövning avsevärt. Också den här aspekten berörs under Stolpes föreläsning, även om det i första hand är valet av president som står i fokus. Till föreläsarens meriter hör inte enbart att hans mamma kom från Pörtom. Nämnas kan att Claus Stolpe är "dubbeldoktor" från Åbo Akademi. Den första doktorsexamen gällde en jämförelse av olika presidentvalsmetoder (statskunskap, 1997). Den andra handlade om en utvärdering av USA:s presidenter (allmän historia, 2011). Sedan 1990 är han verksam som universitetslektor vid ÅA i Vasa. Han undervisar i statskunskap, offentlig förvaltning och politisk historia.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 27.1.2020 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vuxeninstitutet.narpes.fi/kurser/visa/684
Prisinformation:
10 €
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Kurser och utbildningar
Presidentval i USA - en svindlande historia Föreläsning med Claus Stolpe Presidentvalet i USA är en stor, påkostad show som berör inte enbart amerikaner. Även världen i övrigt påverkas i hög grad av vem som bor i Vita huset. Här har det showmässiga inte blivit mindre sedan Donald Trump gjorde entré. Bara att sålla fram kandidaterna är en process i sig, via de så kallade primärvalen i de olika delstaterna som är aktuella under perioden 3.2-16.4. Själva presidentvalet hålls i början av november 2020. Notera att det samtidigt även är val till representanthuset och senaten. Utgången i dessa val är av central betydelse för presidentens maktutövning. Om det egna partiet har kontroll över kongressen underlättas presidentens maktutövning avsevärt. Också den här aspekten berörs under Stolpes föreläsning, även om det i första hand är valet av president som står i fokus. Till föreläsarens meriter hör inte enbart att hans mamma kom från Pörtom. Nämnas kan att Claus Stolpe är "dubbeldoktor" från Åbo Akademi. Den första doktorsexamen gällde en jämförelse av olika presidentvalsmetoder (statskunskap, 1997). Den andra handlade om en utvärdering av USA:s presidenter (allmän historia, 2011). Sedan 1990 är han verksam som universitetslektor vid ÅA i Vasa. Han undervisar i statskunskap, offentlig förvaltning och politisk historia.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 27.1.2020 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vuxeninstitutet.narpes.fi/kurser/visa/684
Prisinformation:
10 €
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt