Barn och familjer
Robotworkshop Välkommen med på en helgkurs där du på ett roligt, utmanande och kreativt sätt får lära dig grunderna i robotteknik! Välkommen med på en helgkurs där du på ett roligt, utmanande och kreativt sätt får lära dig grunderna i robotteknik med LEGO Mindstorms och bekanta dig med motorprogrammering och sensorteknik i EV3-G.
Konceptet med LEGO Mindstorms innebär att man bygger en robot av Lego block och fäster motorer och sensorer. Robotarna kan programmeras till att utföra olika uppgifter, allt från att följa linjer på golvet, fjärrstyras från mobiltelefon till att lösa Rubiks kub och Sudoku. Kursen riktar sig till barn från åk 5 och uppåt. God datorvana är en fördel.
Kursledare: Jonny Björkström.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 16.3.2019 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8849
Prisinformation:
Kursavgift 30 €
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset, föreläsningssalen
Kyrkvägen 2
64200 Närpes
Barn och familjer
Robotworkshop Välkommen med på en helgkurs där du på ett roligt, utmanande och kreativt sätt får lära dig grunderna i robotteknik! Välkommen med på en helgkurs där du på ett roligt, utmanande och kreativt sätt får lära dig grunderna i robotteknik med LEGO Mindstorms och bekanta dig med motorprogrammering och sensorteknik i EV3-G.
Konceptet med LEGO Mindstorms innebär att man bygger en robot av Lego block och fäster motorer och sensorer. Robotarna kan programmeras till att utföra olika uppgifter, allt från att följa linjer på golvet, fjärrstyras från mobiltelefon till att lösa Rubiks kub och Sudoku. Kursen riktar sig till barn från åk 5 och uppåt. God datorvana är en fördel.
Kursledare: Jonny Björkström.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 16.3.2019 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8849
Prisinformation:
Kursavgift 30 €
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset, föreläsningssalen
Kyrkvägen 2
64200 Närpes
Barn och familjer
Robotworkshop Välkommen med på en helgkurs där du på ett roligt, utmanande och kreativt sätt får lära dig grunderna i robotteknik! Välkommen med på en helgkurs där du på ett roligt, utmanande och kreativt sätt får lära dig grunderna i robotteknik med LEGO Mindstorms och bekanta dig med motorprogrammering och sensorteknik i EV3-G.
Konceptet med LEGO Mindstorms innebär att man bygger en robot av Lego block och fäster motorer och sensorer. Robotarna kan programmeras till att utföra olika uppgifter, allt från att följa linjer på golvet, fjärrstyras från mobiltelefon till att lösa Rubiks kub och Sudoku. Kursen riktar sig till barn från åk 5 och uppåt. God datorvana är en fördel.
Kursledare: Jonny Björkström.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 16.3.2019 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8849
Prisinformation:
Kursavgift 30 €
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset, föreläsningssalen
Kyrkvägen 2
64200 Närpes
Anmäl evenemanget som osakligt