Övriga evenemang
Psykisk ohälsa bland ungdomar Alexandra Sippus och Heikki Kurkiala Alexandra Sippus är erfarenhetsföreläsare som berättar om sina tretton år av psykisk sjukdom och ett självmordsförsök. Genom rehabilitering lyckades hon bli fri från depression och psykisk ohälsa. Heikki Kurkiala är speciallärare och psykoterapeut och pratar allmänt om faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa hos ungdomar och berör kort de vanligaste symtomen och diagnoserna, som ätstörning, självskadebeteende och depression. Han vill skapa en förståelse för ungdomsårens utmaningar för både den unga och den vuxna i den ungas närhet. Vi bjuder på kaffe mellan de båda föreläsarna. Anmäl dig senast 25.10.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 2.11.2017 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Psykisk ohälsa bland ungdomar
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Övriga evenemang
Psykisk ohälsa bland ungdomar Alexandra Sippus och Heikki Kurkiala Alexandra Sippus är erfarenhetsföreläsare som berättar om sina tretton år av psykisk sjukdom och ett självmordsförsök. Genom rehabilitering lyckades hon bli fri från depression och psykisk ohälsa. Heikki Kurkiala är speciallärare och psykoterapeut och pratar allmänt om faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa hos ungdomar och berör kort de vanligaste symtomen och diagnoserna, som ätstörning, självskadebeteende och depression. Han vill skapa en förståelse för ungdomsårens utmaningar för både den unga och den vuxna i den ungas närhet. Vi bjuder på kaffe mellan de båda föreläsarna. Anmäl dig senast 25.10.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 2.11.2017 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Psykisk ohälsa bland ungdomar
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Övriga evenemang
Psykisk ohälsa bland ungdomar Alexandra Sippus och Heikki Kurkiala Alexandra Sippus är erfarenhetsföreläsare som berättar om sina tretton år av psykisk sjukdom och ett självmordsförsök. Genom rehabilitering lyckades hon bli fri från depression och psykisk ohälsa. Heikki Kurkiala är speciallärare och psykoterapeut och pratar allmänt om faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa hos ungdomar och berör kort de vanligaste symtomen och diagnoserna, som ätstörning, självskadebeteende och depression. Han vill skapa en förståelse för ungdomsårens utmaningar för både den unga och den vuxna i den ungas närhet. Vi bjuder på kaffe mellan de båda föreläsarna. Anmäl dig senast 25.10.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 2.11.2017 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Psykisk ohälsa bland ungdomar
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt