Övriga evenemang
Lev hälsosamt! Christer Sundqvist Hälsan är en stor gåva. Filosofiedoktor Christer Sundqvist berättar om de hälsomedvetna valen vi kan göra. Dessutom får vi svar på frågan: kan den insjuknade leva ett friskt liv? Det ges exempel på konventionell, kompletterande och alternativ vård av diabetes, reuma och problem med tarmkanalen. Anmäl dig senast 4.10.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.10.2017 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
11.10.2017 kl. 18:00 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Lev hälsosamt!
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Övriga evenemang
Lev hälsosamt! Christer Sundqvist Hälsan är en stor gåva. Filosofiedoktor Christer Sundqvist berättar om de hälsomedvetna valen vi kan göra. Dessutom får vi svar på frågan: kan den insjuknade leva ett friskt liv? Det ges exempel på konventionell, kompletterande och alternativ vård av diabetes, reuma och problem med tarmkanalen. Anmäl dig senast 4.10.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.10.2017 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
11.10.2017 kl. 18:00 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Lev hälsosamt!
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Övriga evenemang
Lev hälsosamt! Christer Sundqvist Hälsan är en stor gåva. Filosofiedoktor Christer Sundqvist berättar om de hälsomedvetna valen vi kan göra. Dessutom får vi svar på frågan: kan den insjuknade leva ett friskt liv? Det ges exempel på konventionell, kompletterande och alternativ vård av diabetes, reuma och problem med tarmkanalen. Anmäl dig senast 4.10.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.10.2017 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
11.10.2017 kl. 18:00 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Lev hälsosamt!
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt