Käyttöehdot

Pohjanmaan tapahtumakalenterin käyttöehdot

Lisää tietoa rekisterin tiedoista ja tarkoituksesta saat tietosuojaselosteestamme.

Näillä sopimusehdoilla ei rajoiteta kuluttajalle kuluttajansuojalain pakottavien säännösten nojalla kuuluvia oikeuksia.

Ehtojen yhteenveto

Lupaat toimittaa paikkansapitävät tiedot henkilöllisyydestäsi rekisteröityessäsi Palvelun Käyttäjäksi.

Lupaat olla käyttämättä Palvelua lainvastaisiin toimenpiteisiin tai lainvastaisen tai hyvien tapojen vastaisen materiaalin välittämiseen. Lupaat olla käyttämättä Palvelua sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat loukata kolmannen tai Pohjanmaan liiton tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Lupaat myös olla käyttämättä Palvelua sellaisen materiaalin välittämiseen, joka sellaisenaan tai jonka lähettäminen saattaa loukata toisen kunniaa, yksityisyyttä tai yrityssalaisuutta, yllyttää rikokseen tai olla herjaavaa tai uhkaavaa. Lupaat olla käyttämättä Palvelua tietoliikenteen häirintään. Lisäksi lupaat olla häiritsemättä Palvelun tarjoamista, Palveluun liitettyjä palvelimia tai muiden käyttäjien Palvelun käyttöä.

Ilmoita kaikista Palvelun väärinkäytöksistä osoitteeseen portal@obotnia.fi.

I KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Pohjanmaan liitto tarjoaa sinulle omistamansa Pohjanmaan tapahtumakalenteripalvelun ("Palvelu") näiden käyttöehtojen ("Käyttöehdot") ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävien muutosten ja lisäysten mukaisesti.

Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen käyttäjän ja Pohjanmaan liiton välille ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimukset, joita osapuolten välillä on ollut. REKISTERÖITYMÄLLÄ KÄYTTÄJÄKSI JA PAINAMALLA "REKISTERÖI"-PAINIKETTA, HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT ITSEÄSI SITOVIKSI.

Käyttöehtojen kappaleiden otsikot ja yllä oleva ehtojen yhteenveto eivät ole osa sopimusta.

II PALVELUN LUONNE

Pohjanmaan tapahtumakalenterin käyttöehdot hyväksymällä Käyttäjällä on mahdollisuus tuottaa aineistoa tapahtumakalenteriin. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

III TIETOSUOJA

Pohjanmaan liitto noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Pohjanmaan liitto ei luovuta Käyttäjän antamia rekisteröintitietoja tai muita henkilötietolain mukaisia henkilötietoja kolmansille muuten kuin Käyttäjän tai tämän edustajan suostumuksella tai lain tai tuomioistuimen määräyksestä tai kohdan IV mukaisissa tilanteissa. Edellisen estämättä Pohjanmaan liitto voi luovuttaa kolmansille Palvelun käyttöä koskevia tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

IV KÄYTTÄJÄN VELVOITTEET

Käyttäjä sitoutuu (a) antamaan totuuden- ja ajanmukaiset, täsmälliset ja täydelliset tiedot rekisteröityessään Käyttäjäksi; (b) pitämään näitä tietoja ajan tasalla. Näitä tietoja kutsutaan näissä ehdoissa "Rekisteröintitiedoiksi". Jos Käyttäjän antamat tiedot eivät ole (a) ja (b)-kohdan vaatimusten mukaiset, Pohjanmaan liitolla on oikeus purkaa Palvelun tarjoamista koskeva sopimus, muut Käyttäjän ja Pohjanmaan liiton väliset sopimukset sekä poistaa kaikki tiedot Käyttäjän Palvelintilasta.

V EI EDELLEENMYYNTIÄ

Käyttäjä sitoutuu olemaan siirtämättä tätä sopimusta tai Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua ilman Pohjanmaan liiton etukäteistä kirjallista suostumusta. Kaikki Palvelun tai sen käyttöoikeuden siirrosta ilman Pohjanmaan liiton lupaa Käyttäjälle koituneet tulot kuuluvat yksinomaan Pohjanmaan liitolle, ja Käyttäjä on velvollinen suorittamaan ne Pohjanmaan liitolle täysimääräisesti.

VI TIEDOKSIANNOT, PALVELUN MUUTOKSET JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Pohjanmaan liitto voi muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle tämän kirjautuessa Palveluun. Painamalla "Kirjaudu sisään"-painiketta Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Pohjanmaan liitto irtisanoo sopimuksen ja kaikki Palvelintilassa olevat tiedot poistetaan.

Pohjanmaan liitolla on oikeus muuttaa tai keskeyttää pysyvästi tai tilapäisesti Palvelun tarjoaminen ilman ilmoitusta Käyttäjälle. Pohjanmaan liitto ei ole vastuussa Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään vahingoista tai kuluista, jotka johtuvat Palvelun muuttamisesta tai keskeyttämisestä.

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus päättymään välittömästi.

Tiedoksiannot Pohjanmaan liitolle toimitetaan postitse Pohjanmaan liiton toimipaikkaan tai sähköpostitse osoitteeseen portal@obotnia.fi. Tiedoksiannot Käyttäjille toimitetaan sähköpostitse tai näytetään Käyttäjälle tämän kirjautuessa palveluun.

VII PALVELUN KÄYTTÖ

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan Suomen lakia ja muita kulloinkin sovellettavaksi tulevaa lainsäädäntöä ja muita viranomaissäännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua tietoliikenteen häirintään sekä sitoutuu olemaan häiritsemättä Palvelun tarjoamista ja Palveluun liitettyjä palvelimia.

Rekisteröityessään Käyttäjäksi Käyttäjä saa salasanan ja käyttäjätunnuksen, jotka mahdollistavat pääsyn Palveluun. Käyttäjä pitää salasanan salassa ja on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksilla ja salasanalla suoritetuista toimista kuin omistaan. Käyttäjä ilmoittaa Pohjanmaan liitolle välittömästi kaikesta Palvelun tai Käyttäjän salasanan luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvaongelmista.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisen materiaalin välittämiseen tai muuhun lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat loukata kolmannen tai Pohjanmaan liiton tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua sellaisen materiaalin välittämiseen, joka tai jonka lähettäminen saattaa loukata kolmannen kunniaa, yksityisyyttä tai salassapitovelvollisuutta, yllyttää rikokseen tai olla herjaavaa tai uhkaavaa tai muuten lainvastaista. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan lähettämättä Palvelun kautta viruksia tai muita tietokoneohjelmia tai ohjelmakäskyjen sarjoja, jotka on suunniteltu vaarantamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai telejärjestelmän toimintaa, vahingoittamaan sellaisen järjestelmän sisältämiä tietoja tai ohjelmistoja tai mahdollistamaan luvattoman pääsyn tietojärjestelmään. 

VIII KORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä korvaa Pohjanmaan liitolle ja sen työntekijöille kaikki vahingot ja kulut, jotka johtuvat kolmannen osapuolen Pohjanmaan liitoa tai sen työntekijää vastaan esittämistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat Käyttäjän Käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä tai Käyttäjän tekemistä kolmansien oikeuksien loukkauksista .

IX KÄYTTÖEHTOJEN LOUKKAUKSET

Käyttäjä hyväksyy, että Pohjanmaan liitto voi poistaa Käyttäjän oikeuden käyttää palvelua ja tuhota Käyttäjän Palvelintilassa olevat tiedot, jos Pohjanmaan liitolla on syytä olettaa, että (a) Käyttäjä on rikkonut Käyttöehtoja, tai (b) Käyttäjä on loukannut Pohjanmaan liiton oikeutta tai on Palvelua käyttäessään loukannut kolmansien tai muiden Käyttäjien oikeutta.

Pohjanmaan liitolla on oikeus poistaa Käyttäjän oikeuden käyttää palvelua ja tuhota Käyttäjän Palvelintilassa olevat tiedot, jos Käyttäjä ei käytä Palvelua kohtuullisen ajan kuluessa. Pohjanmaan liitto  määrittää tämän kohtuullisen, vähintään kolmen kuukauden mittaisen ajan.

X LINKIT JA ILMOITUKSET

Pohjanmaan liitto ei vastaa Palvelussa olevien ilmoitusten sisällöstä, eikä ilmoituksissa tarjottavien tai välitettävien tuotteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palvelussa, mukaan lukien siinä olevat ilmoitukset, voi olla linkkejä muihin tietoverkon palveluihin tai tietolähteisiin. Pohjanmaan liitto ei vastaa näiden linkkien käyttökelpoisuudesta eikä niiden sivujen sisällöstä, joihin linkit Käyttäjän ohjaavat.

XI PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET

Palvelu sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia, kuten tekstiä, kuvia ja valokuvia, ääntä, musiikkia, jne. Tämä materiaalia on suojattu Suomessa ja kansainvälisesti tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Pohjanmaan liitolle ja ilmoittajille, eikä Käyttäjä saa käyttää materiaalia ilman Pohjanmaan liiton tai ilmoittajien erityistä lupaa.

XII EI TAKUUTA

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on. Pohjanmaan liitto pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan. Pohjanmaan liitto ei kuitenkaan takaa Palvelun virheetöntä tai jatkuvaa toimintaa. Pohjanmaan liitto ei myöskään takaa Palvelun ja Käyttäjän välisen tiedonsiirron tietoturvaa eikä Palvelusta tai siellä esitettyjen ilmoitusten kautta saatujen tietojen virheettömyyttä.

XIV VASTUUNRAJOITUS

Pohjanmaan liitto ei vastaa Käyttäjälle tai kolmansille aiheutuneista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä, Palvelun virheistä, Palvelun tarjoamisen keskeytyksistä tai päättymisestä. Pohjanmaan liitto ei myöskään miltään osin ole vastuussa Palvelun ja Käyttäjän välisen tiedonsiirron tietoturvasta eikä Palvelusta tai siellä esitettyjen ilmoitusten kautta saatujen tietojen virheettömyydestä. Lisäksi Pohjanmaan liitto ei miltään osin vastaa Käyttäjän Palvelussa vastaanottamien ja lähettämien viestien sisällöstä tai perillemenosta.

XV RIITOJEN RATKAISU

Käyttöehtoihin ja Palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Käyttöehtoja tai Palvelua koskevat riidat käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa.