Conferences, Courses, Fairs & Seminars
Kommundelsstämma 21.2.2019 kl 18.00 Välkommen på kommundelsstämma 21.2.2019 För att befrämja delaktigheten inom staden bjuder vi in till diskussion. Kom med och påverka!

Inledande inspirationsföreläsning av Erik Kiviniemi, därefter diskuterar vi gruppvis angående möjligheter och utmaningar ur ungdomars, pensionärers, familjers och invandrares synvinkel.

Kaffeservering. Läs mer på www.kristinestad.fi

Anmälningar senast 18.2 till kajsa.snickars@krs.fi eller tel. 040 641 6263 under kontorstid.
Closest date:
Thursday 21.2.2019 18:00 - 20:00
Dates:
Price information:
Free event
Organizer:
Kristinestads stad
Staketgatan 1
64100 Kristinestad
Phone: +358 6 22 16 200
Email: kristinestad@krs.fi
Homepage: http://www.kristinestad.fi/
Event location:
Kristinestads gymnasium
Ulrika Eleonoravägen 9
64100 Kristinestad
Conferences, Courses, Fairs & Seminars
Kommundelsstämma 21.2.2019 kl 18.00 Välkommen på kommundelsstämma 21.2.2019 För att befrämja delaktigheten inom staden bjuder vi in till diskussion. Kom med och påverka!

Inledande inspirationsföreläsning av Erik Kiviniemi, därefter diskuterar vi gruppvis angående möjligheter och utmaningar ur ungdomars, pensionärers, familjers och invandrares synvinkel.

Kaffeservering. Läs mer på www.kristinestad.fi

Anmälningar senast 18.2 till kajsa.snickars@krs.fi eller tel. 040 641 6263 under kontorstid.
Closest date:
Thursday 21.2.2019 18:00 - 20:00
Dates:
Price information:
Free event
Organizer:
Kristinestads stad
Staketgatan 1
64100 Kristinestad
Phone: +358 6 22 16 200
Email: kristinestad@krs.fi
Homepage: http://www.kristinestad.fi/
Event location:
Kristinestads gymnasium
Ulrika Eleonoravägen 9
64100 Kristinestad
Conferences, Courses, Fairs & Seminars
Kommundelsstämma 21.2.2019 kl 18.00 Välkommen på kommundelsstämma 21.2.2019 För att befrämja delaktigheten inom staden bjuder vi in till diskussion. Kom med och påverka!

Inledande inspirationsföreläsning av Erik Kiviniemi, därefter diskuterar vi gruppvis angående möjligheter och utmaningar ur ungdomars, pensionärers, familjers och invandrares synvinkel.

Kaffeservering. Läs mer på www.kristinestad.fi

Anmälningar senast 18.2 till kajsa.snickars@krs.fi eller tel. 040 641 6263 under kontorstid.
Closest date:
Thursday 21.2.2019 18:00 - 20:00
Dates:
Price information:
Free event
Organizer:
Kristinestads stad
Staketgatan 1
64100 Kristinestad
Phone: +358 6 22 16 200
Email: kristinestad@krs.fi
Homepage: http://www.kristinestad.fi/
Event location:
Kristinestads gymnasium
Ulrika Eleonoravägen 9
64100 Kristinestad
Report this event