Museer och utställningar
Who is Roger Broo? Konstutställning vid Österbottens museum Vem är Roger Broo? Det är en fråga som konstnären Carina Granlund ställt i flertalet skisser inför ett beställningsarbete av konstsamlaren Roger Broo (1945–2017). Utställningen presenterar samlaren och hans konstsamling och försöker genom verken ge en bild av honom och hans konstintresse. Samlingen med betoning på grafik och måleri består i sin helhet av ungefär 400 verk och sträcker sig från 1950-talet till 2010-talet.

Efter Broos bortgång donerade makan Harriet Silius år 2021 en del av samlingen till Stiftelsen för Åbo Akademi. Samlingen med ungefär 160 verk av nästintill 100 konstnärer utgör grunden för denna utställning som därtill kompletteras med ett mindre antal verk som tidigare donerats till Åbo konstmuseum och verk i familjens ägo. I utställningen Who is Roger Broo? lyfts 33 av dessa konstnärer fram.

Som samlare följde Broo med i samtidskonstens utveckling och besökte frekvent utställningar på museer och gallerier. Genom sina konstförvärv stödde han framför allt unga konstnärer i början av deras karriärer. I den mångsidiga samlingen är flertalet konstnärer representerade med bara ett eller ett fåtal verk, medan konstnärer som Carina Granlund, Manno Kalliomäki, Veronika Ringbom och Pauliina Turakka Purhonen medverkar med flera verk. Samlingen inrymmer både humor, lekfullhet och allvar och genom sin mångsidighet och brokighet ger den uttryck för ett öppensinnat samlande och genuint konstintresse.

Förutom konstsamlandet var Broo en aktiv och engagerad aktör med olika uppdrag och roller inom konst- och kulturfältet i Finland. Han var samhällsvetare och högt engagerad i utbildningsfrågor. Han arbetade i mer än 30 år som Åbo Akademis förvaltningsdirektör och kom också att utnämnas till hedersdoktor. Därtill var han medlem och ordförande vid olika styrelser och föreningar, såsom Stiftelsen Pro Artibus, Svenska kulturfonden och Åbo konstmuseum.

Utställningen är producerad i samarbete mellan Stiftelsen för Åbo Akademi och Vasa museer. Kurator för utställningen är amanuens Janna Sirén. Tekniskt genomförande: Juha Havusela, Olli Kohtamäki och Jenni Ojalainen.

Bild: Pauliina Turakka Purhonen, Eeva och Liisa på soffan, 2001-2002.
Foto: Noora Lehtovuori
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 24.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
24.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
25.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
26.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
27.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
28.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://vaasanmuseot.fi
Prisinformation:
12/7 €, Museikortet, Kaikukortet, fritt inträde för under 18 år gamla
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Österbottens museum
Österbottens museum
Museer och utställningar
Who is Roger Broo? Konstutställning vid Österbottens museum Vem är Roger Broo? Det är en fråga som konstnären Carina Granlund ställt i flertalet skisser inför ett beställningsarbete av konstsamlaren Roger Broo (1945–2017). Utställningen presenterar samlaren och hans konstsamling och försöker genom verken ge en bild av honom och hans konstintresse. Samlingen med betoning på grafik och måleri består i sin helhet av ungefär 400 verk och sträcker sig från 1950-talet till 2010-talet. Efter Broos bortgång donerade makan Harriet Silius år 2021 en del av samlingen till Stiftelsen för Åbo Akademi. Samlingen med ungefär 160 verk av nästintill 100 konstnärer utgör grunden för denna utställning som därtill kompletteras med ett mindre antal verk som tidigare donerats till Åbo konstmuseum och verk i familjens ägo. I utställningen Who is Roger Broo? lyfts 33 av dessa konstnärer fram. Som samlare följde Broo med i samtidskonstens utveckling och besökte frekvent utställningar på museer och gallerier. Genom sina konstförvärv stödde han framför allt unga konstnärer i början av deras karriärer. I den mångsidiga samlingen är flertalet konstnärer representerade med bara ett eller ett fåtal verk, medan konstnärer som Carina Granlund, Manno Kalliomäki, Veronika Ringbom och Pauliina Turakka Purhonen medverkar med flera verk. Samlingen inrymmer både humor, lekfullhet och allvar och genom sin mångsidighet och brokighet ger den uttryck för ett öppensinnat samlande och genuint konstintresse. Förutom konstsamlandet var Broo en aktiv och engagerad aktör med olika uppdrag och roller inom konst- och kulturfältet i Finland. Han var samhällsvetare och högt engagerad i utbildningsfrågor. Han arbetade i mer än 30 år som Åbo Akademis förvaltningsdirektör och kom också att utnämnas till hedersdoktor. Därtill var han medlem och ordförande vid olika styrelser och föreningar, såsom Stiftelsen Pro Artibus, Svenska kulturfonden och Åbo konstmuseum. Utställningen är producerad i samarbete mellan Stiftelsen för Åbo Akademi och Vasa museer. Kurator för utställningen är amanuens Janna Sirén. Tekniskt genomförande: Juha Havusela, Olli Kohtamäki och Jenni Ojalainen. Bild: Pauliina Turakka Purhonen, Eeva och Liisa på soffan, 2001-2002. Foto: Noora Lehtovuori
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 24.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
24.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
25.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
26.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
27.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
28.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://vaasanmuseot.fi
Prisinformation:
12/7 €, Museikortet, Kaikukortet, fritt inträde för under 18 år gamla
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Österbottens museum
Österbottens museum
Museer och utställningar
Who is Roger Broo? Konstutställning vid Österbottens museum Vem är Roger Broo? Det är en fråga som konstnären Carina Granlund ställt i flertalet skisser inför ett beställningsarbete av konstsamlaren Roger Broo (1945–2017). Utställningen presenterar samlaren och hans konstsamling och försöker genom verken ge en bild av honom och hans konstintresse. Samlingen med betoning på grafik och måleri består i sin helhet av ungefär 400 verk och sträcker sig från 1950-talet till 2010-talet. Efter Broos bortgång donerade makan Harriet Silius år 2021 en del av samlingen till Stiftelsen för Åbo Akademi. Samlingen med ungefär 160 verk av nästintill 100 konstnärer utgör grunden för denna utställning som därtill kompletteras med ett mindre antal verk som tidigare donerats till Åbo konstmuseum och verk i familjens ägo. I utställningen Who is Roger Broo? lyfts 33 av dessa konstnärer fram. Som samlare följde Broo med i samtidskonstens utveckling och besökte frekvent utställningar på museer och gallerier. Genom sina konstförvärv stödde han framför allt unga konstnärer i början av deras karriärer. I den mångsidiga samlingen är flertalet konstnärer representerade med bara ett eller ett fåtal verk, medan konstnärer som Carina Granlund, Manno Kalliomäki, Veronika Ringbom och Pauliina Turakka Purhonen medverkar med flera verk. Samlingen inrymmer både humor, lekfullhet och allvar och genom sin mångsidighet och brokighet ger den uttryck för ett öppensinnat samlande och genuint konstintresse. Förutom konstsamlandet var Broo en aktiv och engagerad aktör med olika uppdrag och roller inom konst- och kulturfältet i Finland. Han var samhällsvetare och högt engagerad i utbildningsfrågor. Han arbetade i mer än 30 år som Åbo Akademis förvaltningsdirektör och kom också att utnämnas till hedersdoktor. Därtill var han medlem och ordförande vid olika styrelser och föreningar, såsom Stiftelsen Pro Artibus, Svenska kulturfonden och Åbo konstmuseum. Utställningen är producerad i samarbete mellan Stiftelsen för Åbo Akademi och Vasa museer. Kurator för utställningen är amanuens Janna Sirén. Tekniskt genomförande: Juha Havusela, Olli Kohtamäki och Jenni Ojalainen. Bild: Pauliina Turakka Purhonen, Eeva och Liisa på soffan, 2001-2002. Foto: Noora Lehtovuori
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 24.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
24.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
25.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
26.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
27.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
28.7.2024 kl. 10:00 - 17:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://vaasanmuseot.fi
Prisinformation:
12/7 €, Museikortet, Kaikukortet, fritt inträde för under 18 år gamla
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Österbottens museum
Österbottens museum
Anmäl evenemanget som osakligt