Kurser och utbildningar
Grundkurs i paddling Kristinestads medborgarinstitut ordnar en grundkurs i paddling Grundkurs för personer över 15 år. Deltagarantal max 10 personer. Kursavgift 72 € inkluderar medborgarinstitutets kursavgift 22 € + kajakhyra 2 dagar 50 € (betalas åt instruktören).
Kursen har godkänts av Finlands paddling- och roddförbund. Efter avslutad kurs erhålls intyg. För arrangemangen svarar KSF Paddlare.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 10.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
10.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
11.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/events/718913003245503
Prisinformation:
Kursavgift 22 euro, kajakhyra 50 euro
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Pavis, Högholmsvägen 50, Kristinestad
Finland
Anmälan/Ilmoittautuminen
Kurser och utbildningar
Grundkurs i paddling Kristinestads medborgarinstitut ordnar en grundkurs i paddling Grundkurs för personer över 15 år. Deltagarantal max 10 personer. Kursavgift 72 € inkluderar medborgarinstitutets kursavgift 22 € + kajakhyra 2 dagar 50 € (betalas åt instruktören). Kursen har godkänts av Finlands paddling- och roddförbund. Efter avslutad kurs erhålls intyg. För arrangemangen svarar KSF Paddlare.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 10.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
10.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
11.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/events/718913003245503
Prisinformation:
Kursavgift 22 euro, kajakhyra 50 euro
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Pavis, Högholmsvägen 50, Kristinestad
Finland
Anmälan/Ilmoittautuminen
Kurser och utbildningar
Grundkurs i paddling Kristinestads medborgarinstitut ordnar en grundkurs i paddling Grundkurs för personer över 15 år. Deltagarantal max 10 personer. Kursavgift 72 € inkluderar medborgarinstitutets kursavgift 22 € + kajakhyra 2 dagar 50 € (betalas åt instruktören). Kursen har godkänts av Finlands paddling- och roddförbund. Efter avslutad kurs erhålls intyg. För arrangemangen svarar KSF Paddlare.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 10.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
10.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
11.6.2023 kl. 10:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/events/718913003245503
Prisinformation:
Kursavgift 22 euro, kajakhyra 50 euro
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Pavis, Högholmsvägen 50, Kristinestad
Finland
Anmälan/Ilmoittautuminen
Anmäl evenemanget som osakligt