Museer och utställningar
Sari Koski-Vähälä ○ Vardagsnotiser Sari Koski-Vähälä har rötter i Karleby och bor i Helsingfors K.H.Renlunds museums utställning Vardagsnotiser förevisar bildkonstnär Sari Koski-Vähäläs ostyriga tredimensionella skulpturer gjorda av vardagslivets överloppsmaterial.

Utställningen ger insyn i vardagliga stunder och händelser ur överraskande och oväntade synvinklar. Utställningen kan ses som en visuell dagbok i vilken verken är notiser i form av konstobjekt. Som helhet ger konstverken en konkret bild av tidens gång, naturens kretslopp och det mänskliga uppgivandet. Till funderingarna hör också de etiska frågorna om privilegier, frihet och makt. Materialets historia har å sin sida skapats av sin användare och konsten fungerar som en kritisk spegel för användarens verksamhet och val.

Sari Koski-Vähälä har rötter i Karleby och bor i Helsingfors. Hon är intresserad av tankens och handlingens relation i både konsten och livet. Materialet i de tredimensionella arrangemangen består till stor del av familjens överloppsmaterial och skräp. Materialet transformeras i skulpturerna till estetiska observationer om den levda vardagen och dess etik.

Utställningen kan ses i Utställningshallen (Långbrogatan 28, Karleby) 17.3.−28.5.2023. ¬¬Vi har fritt inträde till alla museets utställningar, året om.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 1.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
1.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
2.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
4.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
5.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
6.4.2023 kl. 11:00 - 18:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
K.H.Renlunds museum
Kokkola
E-post: museo@kokkola.fi
Webbplats: http://khrenlundmuseum.fi
Plats för evenemanget:
Utställningshallen
Pitkänsillankatu 28
Museer och utställningar
Sari Koski-Vähälä ○ Vardagsnotiser Sari Koski-Vähälä har rötter i Karleby och bor i Helsingfors K.H.Renlunds museums utställning Vardagsnotiser förevisar bildkonstnär Sari Koski-Vähäläs ostyriga tredimensionella skulpturer gjorda av vardagslivets överloppsmaterial. Utställningen ger insyn i vardagliga stunder och händelser ur överraskande och oväntade synvinklar. Utställningen kan ses som en visuell dagbok i vilken verken är notiser i form av konstobjekt. Som helhet ger konstverken en konkret bild av tidens gång, naturens kretslopp och det mänskliga uppgivandet. Till funderingarna hör också de etiska frågorna om privilegier, frihet och makt. Materialets historia har å sin sida skapats av sin användare och konsten fungerar som en kritisk spegel för användarens verksamhet och val. Sari Koski-Vähälä har rötter i Karleby och bor i Helsingfors. Hon är intresserad av tankens och handlingens relation i både konsten och livet. Materialet i de tredimensionella arrangemangen består till stor del av familjens överloppsmaterial och skräp. Materialet transformeras i skulpturerna till estetiska observationer om den levda vardagen och dess etik. Utställningen kan ses i Utställningshallen (Långbrogatan 28, Karleby) 17.3.−28.5.2023. ¬¬Vi har fritt inträde till alla museets utställningar, året om.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 1.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
1.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
2.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
4.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
5.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
6.4.2023 kl. 11:00 - 18:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
K.H.Renlunds museum
Kokkola
E-post: museo@kokkola.fi
Webbplats: http://khrenlundmuseum.fi
Plats för evenemanget:
Utställningshallen
Pitkänsillankatu 28
Museer och utställningar
Sari Koski-Vähälä ○ Vardagsnotiser Sari Koski-Vähälä har rötter i Karleby och bor i Helsingfors K.H.Renlunds museums utställning Vardagsnotiser förevisar bildkonstnär Sari Koski-Vähäläs ostyriga tredimensionella skulpturer gjorda av vardagslivets överloppsmaterial. Utställningen ger insyn i vardagliga stunder och händelser ur överraskande och oväntade synvinklar. Utställningen kan ses som en visuell dagbok i vilken verken är notiser i form av konstobjekt. Som helhet ger konstverken en konkret bild av tidens gång, naturens kretslopp och det mänskliga uppgivandet. Till funderingarna hör också de etiska frågorna om privilegier, frihet och makt. Materialets historia har å sin sida skapats av sin användare och konsten fungerar som en kritisk spegel för användarens verksamhet och val. Sari Koski-Vähälä har rötter i Karleby och bor i Helsingfors. Hon är intresserad av tankens och handlingens relation i både konsten och livet. Materialet i de tredimensionella arrangemangen består till stor del av familjens överloppsmaterial och skräp. Materialet transformeras i skulpturerna till estetiska observationer om den levda vardagen och dess etik. Utställningen kan ses i Utställningshallen (Långbrogatan 28, Karleby) 17.3.−28.5.2023. ¬¬Vi har fritt inträde till alla museets utställningar, året om.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 1.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
1.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
2.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
4.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
5.4.2023 kl. 11:00 - 16:00
6.4.2023 kl. 11:00 - 18:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
K.H.Renlunds museum
Kokkola
E-post: museo@kokkola.fi
Webbplats: http://khrenlundmuseum.fi
Plats för evenemanget:
Utställningshallen
Pitkänsillankatu 28
Anmäl evenemanget som osakligt