Kurser och utbildningar
Seminarier, föreläsningar och möten
FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE Föreläsning angående ändring av fritidsboende till fast boende. Föreläsning angående ändring av fritidsboende till fast boende samt informationstillfälle angående den nya digitala ansökningsportalen Lupapiste.

I Vörå kommuns nya kommunstrategi vill man jobba för ett ökat fast boende i skärgården. Tillvägagångssättet för att ändra ens fritidsboende till fast boende kan anses som byråkratiskt svår och kännedomen om vilka områden som genom befintlig planläggning getts möjligheten till denna ändring utan ett undantagslovsförfarande kan vara begränsad.

Under denna föreläsning går vi igenom på vilka områden det utan en undantagslovsansökan är möjligt att ändra sitt fritidsboende till fastboende, samt vad som krävs för att ett tillstånd ska kunna beviljas. Vi går också igenom förfaringssättet ifall fritidsfastigheten befinner sig utanför de områden som planerats för ändring till fast boende och vilka krav detta ställer på området och byggnaderna, för att ett undantagstillstånd ska kunna beviljas.

Vi kommer även att gå igenom den nya ansökningsportalen och lovhanteringsprogrammet Lupapiste, vad detta innebär och hur det kommer att påverka er som sökande.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 22.2.2023 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
22.2.2023 kl. 18:30 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/vora/course.php?l=sv&t=5668
Prisinformation:
Kursavgift: 13€
Arrangör:
Vörå medborgarinstitut
Vöråvägen 18
66600 Vörå
Telefon: 0451345001
E-post: pernilla.nilsson-wik@vora.fi
Webbplats: http://www.vora.fi/mi
Plats för evenemanget:
Campus Norrvalla
Vöråvägen 305-307
Vörå medborgarinstituts webbplats
Kurser och utbildningar
Seminarier, föreläsningar och möten
FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE Föreläsning angående ändring av fritidsboende till fast boende. Föreläsning angående ändring av fritidsboende till fast boende samt informationstillfälle angående den nya digitala ansökningsportalen Lupapiste. I Vörå kommuns nya kommunstrategi vill man jobba för ett ökat fast boende i skärgården. Tillvägagångssättet för att ändra ens fritidsboende till fast boende kan anses som byråkratiskt svår och kännedomen om vilka områden som genom befintlig planläggning getts möjligheten till denna ändring utan ett undantagslovsförfarande kan vara begränsad. Under denna föreläsning går vi igenom på vilka områden det utan en undantagslovsansökan är möjligt att ändra sitt fritidsboende till fastboende, samt vad som krävs för att ett tillstånd ska kunna beviljas. Vi går också igenom förfaringssättet ifall fritidsfastigheten befinner sig utanför de områden som planerats för ändring till fast boende och vilka krav detta ställer på området och byggnaderna, för att ett undantagstillstånd ska kunna beviljas. Vi kommer även att gå igenom den nya ansökningsportalen och lovhanteringsprogrammet Lupapiste, vad detta innebär och hur det kommer att påverka er som sökande.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 22.2.2023 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
22.2.2023 kl. 18:30 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/vora/course.php?l=sv&t=5668
Prisinformation:
Kursavgift: 13€
Arrangör:
Vörå medborgarinstitut
Vöråvägen 18
66600 Vörå
Telefon: 0451345001
E-post: pernilla.nilsson-wik@vora.fi
Webbplats: http://www.vora.fi/mi
Plats för evenemanget:
Campus Norrvalla
Vöråvägen 305-307
Vörå medborgarinstituts webbplats
Kurser och utbildningar
Seminarier, föreläsningar och möten
FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE Föreläsning angående ändring av fritidsboende till fast boende. Föreläsning angående ändring av fritidsboende till fast boende samt informationstillfälle angående den nya digitala ansökningsportalen Lupapiste. I Vörå kommuns nya kommunstrategi vill man jobba för ett ökat fast boende i skärgården. Tillvägagångssättet för att ändra ens fritidsboende till fast boende kan anses som byråkratiskt svår och kännedomen om vilka områden som genom befintlig planläggning getts möjligheten till denna ändring utan ett undantagslovsförfarande kan vara begränsad. Under denna föreläsning går vi igenom på vilka områden det utan en undantagslovsansökan är möjligt att ändra sitt fritidsboende till fastboende, samt vad som krävs för att ett tillstånd ska kunna beviljas. Vi går också igenom förfaringssättet ifall fritidsfastigheten befinner sig utanför de områden som planerats för ändring till fast boende och vilka krav detta ställer på området och byggnaderna, för att ett undantagstillstånd ska kunna beviljas. Vi kommer även att gå igenom den nya ansökningsportalen och lovhanteringsprogrammet Lupapiste, vad detta innebär och hur det kommer att påverka er som sökande.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 22.2.2023 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
22.2.2023 kl. 18:30 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/vora/course.php?l=sv&t=5668
Prisinformation:
Kursavgift: 13€
Arrangör:
Vörå medborgarinstitut
Vöråvägen 18
66600 Vörå
Telefon: 0451345001
E-post: pernilla.nilsson-wik@vora.fi
Webbplats: http://www.vora.fi/mi
Plats för evenemanget:
Campus Norrvalla
Vöråvägen 305-307
Vörå medborgarinstituts webbplats
Anmäl evenemanget som osakligt