Seminarier, föreläsningar och möten
Träffpunkt Vasa Välfärdsområdet är här, hur påverkas gemene man? Välfärdsområdet är här, hur påverkas gemene man? Kommunalråd Gösta Willman.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022 med tretton kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster. Kommunalråd Gösta Willman är Samkommunfullmäktiges ordförande.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.11.2022 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://opistopalvelut.fi/vaasa/search.php?l=fi&search=tr%C3%A4ffpunkt
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa medborgarinstitut Alma
Raastuvankatu 31/Rådhusgatan 31
65100 Vaasa/Vasa
E-post: alma@edu.vaasa.fi
Webbplats: http://www.vaasa.fi/alma
Plats för evenemanget:
Vasa medborgarinstitut Alma, Rådhusgatan 31
Finland
Anmäl dig på:
Seminarier, föreläsningar och möten
Träffpunkt Vasa Välfärdsområdet är här, hur påverkas gemene man? Välfärdsområdet är här, hur påverkas gemene man? Kommunalråd Gösta Willman. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022 med tretton kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster. Kommunalråd Gösta Willman är Samkommunfullmäktiges ordförande.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.11.2022 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://opistopalvelut.fi/vaasa/search.php?l=fi&search=tr%C3%A4ffpunkt
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa medborgarinstitut Alma
Raastuvankatu 31/Rådhusgatan 31
65100 Vaasa/Vasa
E-post: alma@edu.vaasa.fi
Webbplats: http://www.vaasa.fi/alma
Plats för evenemanget:
Vasa medborgarinstitut Alma, Rådhusgatan 31
Finland
Anmäl dig på:
Seminarier, föreläsningar och möten
Träffpunkt Vasa Välfärdsområdet är här, hur påverkas gemene man? Välfärdsområdet är här, hur påverkas gemene man? Kommunalråd Gösta Willman. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022 med tretton kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster. Kommunalråd Gösta Willman är Samkommunfullmäktiges ordförande.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.11.2022 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://opistopalvelut.fi/vaasa/search.php?l=fi&search=tr%C3%A4ffpunkt
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa medborgarinstitut Alma
Raastuvankatu 31/Rådhusgatan 31
65100 Vaasa/Vasa
E-post: alma@edu.vaasa.fi
Webbplats: http://www.vaasa.fi/alma
Plats för evenemanget:
Vasa medborgarinstitut Alma, Rådhusgatan 31
Finland
Anmäl dig på:
Anmäl evenemanget som osakligt