Musik och nöje
Kuula-institutets stråkorkestrars konsert Kuula-institutets stråkorketrar uppträder
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 30.11.2022 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
30.11.2022 kl. 18:00
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kuula-institutet
Skeppsgatan 16
65100 vasa
Telefon: 0400 430351
E-post: bo.lund@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Toivo Kuula-salen
Skeppsgatan 16
65100 Vasa
Musik och nöje
Kuula-institutets stråkorkestrars konsert Kuula-institutets stråkorketrar uppträder
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 30.11.2022 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
30.11.2022 kl. 18:00
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kuula-institutet
Skeppsgatan 16
65100 vasa
Telefon: 0400 430351
E-post: bo.lund@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Toivo Kuula-salen
Skeppsgatan 16
65100 Vasa
Musik och nöje
Kuula-institutets stråkorkestrars konsert Kuula-institutets stråkorketrar uppträder
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 30.11.2022 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
30.11.2022 kl. 18:00
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kuula-institutet
Skeppsgatan 16
65100 vasa
Telefon: 0400 430351
E-post: bo.lund@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Toivo Kuula-salen
Skeppsgatan 16
65100 Vasa
Anmäl evenemanget som osakligt