Kurser och utbildningar
Talet Coastline Employment - fortbildning på temat "I en internationell arbetsgemenskap" I en internationell arbetsgemenskap - fortbildning Är du företagsledare, chef, förman, arbetsledare, teamledare eller anställd kan den här fortbildningsdagen ge dig mer kunskap och nya verktyg för hur du och ni tillsammans i er arbetsgemenskap kan jobba mer jämlikt, effektivt och språkstöttande. Du får kunskap och förståelse om vad mångfald på arbetet innebär och vilka fördelar en arbetsplats med mångfald har. Frågor vi försöker hitta svar på under dagen är t.ex: Hur leder man en mångkulturell arbetsgemenskap? Hur skapar man goda sociala relationer och delaktighet? Vad är ett språkutvecklande arbetssätt?

Fortbildningsdagen består av föreläsning, diskussioner, goda exempel och några praktiska övningar. Materialet under dagen baserar sig på den webbutbildning som redan finns tillgänglig på adressen https://sites.google.com/view/talentcoastlineemployment-sv/startsida
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 12.10.2022 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
12.10.2022 kl. 9:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.edunova.fi/index.php/kurser-mob/25-ekonomi-foeretagande/697-i-en-internationell-arbetsgemenskap-verktyg-erfarenheter
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Yrkesakademin i Österbotten
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Telefon: +358 50 523 32 53
E-post: info@yrkesakademin.fi
Webbplats: http://www.yrkesakademin.fi
Plats för evenemanget:
Yrkesakademin i Österbotten, Ängkullsvägen 1, 64230 NÄRPES ST
Ängkullsvägen 1
64230 NÄRPES ST
Kurser och utbildningar
Talet Coastline Employment - fortbildning på temat "I en internationell arbetsgemenskap" I en internationell arbetsgemenskap - fortbildning Är du företagsledare, chef, förman, arbetsledare, teamledare eller anställd kan den här fortbildningsdagen ge dig mer kunskap och nya verktyg för hur du och ni tillsammans i er arbetsgemenskap kan jobba mer jämlikt, effektivt och språkstöttande. Du får kunskap och förståelse om vad mångfald på arbetet innebär och vilka fördelar en arbetsplats med mångfald har. Frågor vi försöker hitta svar på under dagen är t.ex: Hur leder man en mångkulturell arbetsgemenskap? Hur skapar man goda sociala relationer och delaktighet? Vad är ett språkutvecklande arbetssätt? Fortbildningsdagen består av föreläsning, diskussioner, goda exempel och några praktiska övningar. Materialet under dagen baserar sig på den webbutbildning som redan finns tillgänglig på adressen https://sites.google.com/view/talentcoastlineemployment-sv/startsida
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 12.10.2022 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
12.10.2022 kl. 9:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.edunova.fi/index.php/kurser-mob/25-ekonomi-foeretagande/697-i-en-internationell-arbetsgemenskap-verktyg-erfarenheter
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Yrkesakademin i Österbotten
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Telefon: +358 50 523 32 53
E-post: info@yrkesakademin.fi
Webbplats: http://www.yrkesakademin.fi
Plats för evenemanget:
Yrkesakademin i Österbotten, Ängkullsvägen 1, 64230 NÄRPES ST
Ängkullsvägen 1
64230 NÄRPES ST
Kurser och utbildningar
Talet Coastline Employment - fortbildning på temat "I en internationell arbetsgemenskap" I en internationell arbetsgemenskap - fortbildning Är du företagsledare, chef, förman, arbetsledare, teamledare eller anställd kan den här fortbildningsdagen ge dig mer kunskap och nya verktyg för hur du och ni tillsammans i er arbetsgemenskap kan jobba mer jämlikt, effektivt och språkstöttande. Du får kunskap och förståelse om vad mångfald på arbetet innebär och vilka fördelar en arbetsplats med mångfald har. Frågor vi försöker hitta svar på under dagen är t.ex: Hur leder man en mångkulturell arbetsgemenskap? Hur skapar man goda sociala relationer och delaktighet? Vad är ett språkutvecklande arbetssätt? Fortbildningsdagen består av föreläsning, diskussioner, goda exempel och några praktiska övningar. Materialet under dagen baserar sig på den webbutbildning som redan finns tillgänglig på adressen https://sites.google.com/view/talentcoastlineemployment-sv/startsida
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 12.10.2022 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
12.10.2022 kl. 9:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.edunova.fi/index.php/kurser-mob/25-ekonomi-foeretagande/697-i-en-internationell-arbetsgemenskap-verktyg-erfarenheter
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Yrkesakademin i Österbotten
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa
Telefon: +358 50 523 32 53
E-post: info@yrkesakademin.fi
Webbplats: http://www.yrkesakademin.fi
Plats för evenemanget:
Yrkesakademin i Österbotten, Ängkullsvägen 1, 64230 NÄRPES ST
Ängkullsvägen 1
64230 NÄRPES ST
Anmäl evenemanget som osakligt