Marknader och mässor
Öppet lager Röda korset i Malax har öppet lager för allmänheten. Är som ett gratis loppis. I lagret finns kläder, husgeråd, böcker, prylar, möbler m.m. Allt är gratis, frivilliga bidrag mottages gärna. Donera gärna saker och kläder till lagret.
Lagret håller öppet alla måndagar kl. 17-19.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 28.11.2022 kl. 17:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
28.11.2022 kl. 17:00 - 19:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/malaxrodakors
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
FRK Malax lokalavdelning
Webbplats: https://www.facebook.com/malaxrodakors
Plats för evenemanget:
Länsmansvägen 1, Malax
Nimismiehentie 1
66100 Malax
Marknader och mässor
Öppet lager Röda korset i Malax har öppet lager för allmänheten. Är som ett gratis loppis. I lagret finns kläder, husgeråd, böcker, prylar, möbler m.m. Allt är gratis, frivilliga bidrag mottages gärna. Donera gärna saker och kläder till lagret. Lagret håller öppet alla måndagar kl. 17-19.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 28.11.2022 kl. 17:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
28.11.2022 kl. 17:00 - 19:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/malaxrodakors
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
FRK Malax lokalavdelning
Webbplats: https://www.facebook.com/malaxrodakors
Plats för evenemanget:
Länsmansvägen 1, Malax
Nimismiehentie 1
66100 Malax
Marknader och mässor
Öppet lager Röda korset i Malax har öppet lager för allmänheten. Är som ett gratis loppis. I lagret finns kläder, husgeråd, böcker, prylar, möbler m.m. Allt är gratis, frivilliga bidrag mottages gärna. Donera gärna saker och kläder till lagret. Lagret håller öppet alla måndagar kl. 17-19.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 28.11.2022 kl. 17:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
28.11.2022 kl. 17:00 - 19:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/malaxrodakors
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
FRK Malax lokalavdelning
Webbplats: https://www.facebook.com/malaxrodakors
Plats för evenemanget:
Länsmansvägen 1, Malax
Nimismiehentie 1
66100 Malax
Anmäl evenemanget som osakligt