Museer och utställningar
Ungas museiråd Hej du unga i åldern 13–29 år! Kom med i museirådet! Som medlem i museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en plats som det är lätt att komma till och som ger unga en meningsfull sysselsättning och fascinerande upplevelser.
Medlemmarna i rådet får en utsiktsplats över Vasa stads museer och möjlighet att planera deras verksamhet som riktas till unga. Som medlem i rådet lär du dig om det kulturella kapitalet och får se saker ur ett nytt perspektiv! Du får också en möjlighet att bedöma utställningar och evenemang skriftligt.

Som medlem i rådet får du:
-din röst hörd
-avgiftsfria besök till Vasa stads museer
-delta i konstnärsträffar
-planera evenemang för unga
-erfarenhet av att arrangera kulturevenemang
-intyg på att du deltagit i rådet

Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i Vasa. Tidtabellerna är flexibla, kom med när du hinner.
Första träff vid Tikanoja konsthem den 23.9. kl 15, följande möte överenskoms alltid tillsammans.
Anmälningar: museoinfo@vaasa.fi
Närmaste tidpunkt:
Fredag 23.9.2022 kl. 15:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa stads Ungdomsservice
Raastuvankatu 30
65100 Vaasa
Telefon: 0405687978
E-post: reimari@vaasa.fi
Webbplats: http://www.reimari.info
Plats för evenemanget:
Finland
Museer och utställningar
Ungas museiråd Hej du unga i åldern 13–29 år! Kom med i museirådet! Som medlem i museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en plats som det är lätt att komma till och som ger unga en meningsfull sysselsättning och fascinerande upplevelser. Medlemmarna i rådet får en utsiktsplats över Vasa stads museer och möjlighet att planera deras verksamhet som riktas till unga. Som medlem i rådet lär du dig om det kulturella kapitalet och får se saker ur ett nytt perspektiv! Du får också en möjlighet att bedöma utställningar och evenemang skriftligt. Som medlem i rådet får du: -din röst hörd -avgiftsfria besök till Vasa stads museer -delta i konstnärsträffar -planera evenemang för unga -erfarenhet av att arrangera kulturevenemang -intyg på att du deltagit i rådet Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i Vasa. Tidtabellerna är flexibla, kom med när du hinner. Första träff vid Tikanoja konsthem den 23.9. kl 15, följande möte överenskoms alltid tillsammans. Anmälningar: museoinfo@vaasa.fi
Närmaste tidpunkt:
Fredag 23.9.2022 kl. 15:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa stads Ungdomsservice
Raastuvankatu 30
65100 Vaasa
Telefon: 0405687978
E-post: reimari@vaasa.fi
Webbplats: http://www.reimari.info
Plats för evenemanget:
Finland
Museer och utställningar
Ungas museiråd Hej du unga i åldern 13–29 år! Kom med i museirådet! Som medlem i museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en plats som det är lätt att komma till och som ger unga en meningsfull sysselsättning och fascinerande upplevelser. Medlemmarna i rådet får en utsiktsplats över Vasa stads museer och möjlighet att planera deras verksamhet som riktas till unga. Som medlem i rådet lär du dig om det kulturella kapitalet och får se saker ur ett nytt perspektiv! Du får också en möjlighet att bedöma utställningar och evenemang skriftligt. Som medlem i rådet får du: -din röst hörd -avgiftsfria besök till Vasa stads museer -delta i konstnärsträffar -planera evenemang för unga -erfarenhet av att arrangera kulturevenemang -intyg på att du deltagit i rådet Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i Vasa. Tidtabellerna är flexibla, kom med när du hinner. Första träff vid Tikanoja konsthem den 23.9. kl 15, följande möte överenskoms alltid tillsammans. Anmälningar: museoinfo@vaasa.fi
Närmaste tidpunkt:
Fredag 23.9.2022 kl. 15:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa stads Ungdomsservice
Raastuvankatu 30
65100 Vaasa
Telefon: 0405687978
E-post: reimari@vaasa.fi
Webbplats: http://www.reimari.info
Plats för evenemanget:
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt