Museer och utställningar
Ansikte mot ansikte - Marja Kolus interaktiva konstprojekt Porträttverkstad med konstnär Marja Kolu på Vörå huvudbibliotek 4-5.7.2022. ”Från ansikte till ansikte” är ett projekt som baserar sig på diskussion mellan människor och på interaktivitet. Inom konstprojektet träffar konstnären frivilliga modeller, träffen tar 30 minuter och man får en färdig bild av sig själv. Lika viktigt som porträttet är samtalet mellan konstnären och modellen.
Om du vill medverka för ett eget porträtt, anmäl ditt intresse till Marja Kolu: marja.kolu@gmail.com eller tel 050 3410 232
Projektet understöds av Österbottens Förbund
Marja Kolu, som är född i Kemi landskommun och numera bosatt i Korsholm, har verkat som konstnär och kurator i flera utställningsprojekt. Hon har arbetat som länskonstnär i bildkonst och genomfört flera tvärkonstnärliga projekt samt uppfört allmänna konstverk.Porträtträffen är tvåspråkig.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 4.7.2022 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
4.7.2022 kl. 12:00 - 17:00
5.7.2022 kl. 11:00 - 16:00
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå kommunbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Telefon: 06 382 1686
E-post: bibl.vora@vora.fi
Webbplats: http://fredrika.finna.fi
Plats för evenemanget:
Vörå huvudbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Museer och utställningar
Ansikte mot ansikte - Marja Kolus interaktiva konstprojekt Porträttverkstad med konstnär Marja Kolu på Vörå huvudbibliotek 4-5.7.2022. ”Från ansikte till ansikte” är ett projekt som baserar sig på diskussion mellan människor och på interaktivitet. Inom konstprojektet träffar konstnären frivilliga modeller, träffen tar 30 minuter och man får en färdig bild av sig själv. Lika viktigt som porträttet är samtalet mellan konstnären och modellen. Om du vill medverka för ett eget porträtt, anmäl ditt intresse till Marja Kolu: marja.kolu@gmail.com eller tel 050 3410 232 Projektet understöds av Österbottens Förbund Marja Kolu, som är född i Kemi landskommun och numera bosatt i Korsholm, har verkat som konstnär och kurator i flera utställningsprojekt. Hon har arbetat som länskonstnär i bildkonst och genomfört flera tvärkonstnärliga projekt samt uppfört allmänna konstverk.Porträtträffen är tvåspråkig.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 4.7.2022 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
4.7.2022 kl. 12:00 - 17:00
5.7.2022 kl. 11:00 - 16:00
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå kommunbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Telefon: 06 382 1686
E-post: bibl.vora@vora.fi
Webbplats: http://fredrika.finna.fi
Plats för evenemanget:
Vörå huvudbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Museer och utställningar
Ansikte mot ansikte - Marja Kolus interaktiva konstprojekt Porträttverkstad med konstnär Marja Kolu på Vörå huvudbibliotek 4-5.7.2022. ”Från ansikte till ansikte” är ett projekt som baserar sig på diskussion mellan människor och på interaktivitet. Inom konstprojektet träffar konstnären frivilliga modeller, träffen tar 30 minuter och man får en färdig bild av sig själv. Lika viktigt som porträttet är samtalet mellan konstnären och modellen. Om du vill medverka för ett eget porträtt, anmäl ditt intresse till Marja Kolu: marja.kolu@gmail.com eller tel 050 3410 232 Projektet understöds av Österbottens Förbund Marja Kolu, som är född i Kemi landskommun och numera bosatt i Korsholm, har verkat som konstnär och kurator i flera utställningsprojekt. Hon har arbetat som länskonstnär i bildkonst och genomfört flera tvärkonstnärliga projekt samt uppfört allmänna konstverk.Porträtträffen är tvåspråkig.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 4.7.2022 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
4.7.2022 kl. 12:00 - 17:00
5.7.2022 kl. 11:00 - 16:00
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå kommunbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Telefon: 06 382 1686
E-post: bibl.vora@vora.fi
Webbplats: http://fredrika.finna.fi
Plats för evenemanget:
Vörå huvudbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Anmäl evenemanget som osakligt