Litteratur
Museer och utställningar
Välkommen på utställningen ”Mitt bottenliv” till huvudbiblioteket! Utställningen Mitt bottenliv har kommit till huvudbibliotekets barnavdelning och kommer att vara utställd 1.6 – 12.8. Utställningen baserar sig på Linda Bondestams bok Mitt bottenliv och behandlar miljöfrågor och klimatförändringen på barns nivå.

Utställningen är ett resultat av rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar som arrangerats av Svenska folkskolans vänner.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 4.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
4.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
5.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
6.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
7.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
8.7.2022 kl. 10:00 - 17:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa kultur- och bibliotekstjänster
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 06-3253533
E-post: kirjasto.tiedotus@vaasa.fi
Webbplats: https://vaasankirjasto.finna.fi/
Plats för evenemanget:
Barnavdelning, huvudbibliotek
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Litteratur
Museer och utställningar
Välkommen på utställningen ”Mitt bottenliv” till huvudbiblioteket! Utställningen Mitt bottenliv har kommit till huvudbibliotekets barnavdelning och kommer att vara utställd 1.6 – 12.8. Utställningen baserar sig på Linda Bondestams bok Mitt bottenliv och behandlar miljöfrågor och klimatförändringen på barns nivå. Utställningen är ett resultat av rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar som arrangerats av Svenska folkskolans vänner.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 4.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
4.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
5.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
6.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
7.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
8.7.2022 kl. 10:00 - 17:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa kultur- och bibliotekstjänster
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 06-3253533
E-post: kirjasto.tiedotus@vaasa.fi
Webbplats: https://vaasankirjasto.finna.fi/
Plats för evenemanget:
Barnavdelning, huvudbibliotek
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Litteratur
Museer och utställningar
Välkommen på utställningen ”Mitt bottenliv” till huvudbiblioteket! Utställningen Mitt bottenliv har kommit till huvudbibliotekets barnavdelning och kommer att vara utställd 1.6 – 12.8. Utställningen baserar sig på Linda Bondestams bok Mitt bottenliv och behandlar miljöfrågor och klimatförändringen på barns nivå. Utställningen är ett resultat av rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar som arrangerats av Svenska folkskolans vänner.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 4.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
4.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
5.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
6.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
7.7.2022 kl. 10:00 - 19:00
8.7.2022 kl. 10:00 - 17:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa kultur- och bibliotekstjänster
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 06-3253533
E-post: kirjasto.tiedotus@vaasa.fi
Webbplats: https://vaasankirjasto.finna.fi/
Plats för evenemanget:
Barnavdelning, huvudbibliotek
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Anmäl evenemanget som osakligt