Marknader och mässor
Lepplax Loppisrace Loppisrace i Lepplax Lepplaxbor, det är dags att rensa förråden, det blir loppisrace i Lepplax 11.6 klockan 10-14. Anmälan om deltagande och eventuella frågor görs till lepplaxbyf@gmail.com senast 3.6. I anmälan uppges namn och adress. Deltagaravgift 5€, betalningsuppgifter fås efter anmälningstiden avlutats.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 2.7.2022 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Lepplax byaförening rf
68530 Lepplax
Telefon: 0504066189
E-post: lepplaxbyf@gmail.com
Plats för evenemanget:
Lepplax
Karta fås vid Lepplax skola
Marknader och mässor
Lepplax Loppisrace Loppisrace i Lepplax Lepplaxbor, det är dags att rensa förråden, det blir loppisrace i Lepplax 11.6 klockan 10-14. Anmälan om deltagande och eventuella frågor görs till lepplaxbyf@gmail.com senast 3.6. I anmälan uppges namn och adress. Deltagaravgift 5€, betalningsuppgifter fås efter anmälningstiden avlutats.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 2.7.2022 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Lepplax byaförening rf
68530 Lepplax
Telefon: 0504066189
E-post: lepplaxbyf@gmail.com
Plats för evenemanget:
Lepplax
Karta fås vid Lepplax skola
Marknader och mässor
Lepplax Loppisrace Loppisrace i Lepplax Lepplaxbor, det är dags att rensa förråden, det blir loppisrace i Lepplax 11.6 klockan 10-14. Anmälan om deltagande och eventuella frågor görs till lepplaxbyf@gmail.com senast 3.6. I anmälan uppges namn och adress. Deltagaravgift 5€, betalningsuppgifter fås efter anmälningstiden avlutats.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 2.7.2022 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Lepplax byaförening rf
68530 Lepplax
Telefon: 0504066189
E-post: lepplaxbyf@gmail.com
Plats för evenemanget:
Lepplax
Karta fås vid Lepplax skola
Anmäl evenemanget som osakligt