Museer och utställningar
Böjande ljus 4.12.2021 – 13.3.2022 Böjande ljus är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålerifotografering. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet, gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Böjande ljus är inom ljusmålerikonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmåleritekniker och stilriktningar som har spritt sig över världen. Ljusmåleriteknikerna som Böjande ljus representerar växlar från ljustopografi som skapar tredimensionella rum till ljusmålerisskanning och till och med landskapsskanning som förverkligas inifrån en plastpåse.

Till konstnärsgruppen Böjande ljus hör: Jukka Laine, Janne Parviainen, Jani Parviainen, Hannu Huhtamo, Juha Forsander, Jenni Granqvist, Jannis Sid, Katerina Dotneboya, Lauri Laurén, Markus Lohikoski, Ville Olaskari och Olli Lehtinen.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 26.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
26.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
27.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
28.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
29.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
30.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vasa konsthall
Vaasan taidehalli
Museer och utställningar
Böjande ljus 4.12.2021 – 13.3.2022 Böjande ljus är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålerifotografering. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet, gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Böjande ljus är inom ljusmålerikonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmåleritekniker och stilriktningar som har spritt sig över världen. Ljusmåleriteknikerna som Böjande ljus representerar växlar från ljustopografi som skapar tredimensionella rum till ljusmålerisskanning och till och med landskapsskanning som förverkligas inifrån en plastpåse. Till konstnärsgruppen Böjande ljus hör: Jukka Laine, Janne Parviainen, Jani Parviainen, Hannu Huhtamo, Juha Forsander, Jenni Granqvist, Jannis Sid, Katerina Dotneboya, Lauri Laurén, Markus Lohikoski, Ville Olaskari och Olli Lehtinen.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 26.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
26.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
27.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
28.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
29.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
30.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vasa konsthall
Vaasan taidehalli
Museer och utställningar
Böjande ljus 4.12.2021 – 13.3.2022 Böjande ljus är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålerifotografering. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet, gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Böjande ljus är inom ljusmålerikonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmåleritekniker och stilriktningar som har spritt sig över världen. Ljusmåleriteknikerna som Böjande ljus representerar växlar från ljustopografi som skapar tredimensionella rum till ljusmålerisskanning och till och med landskapsskanning som förverkligas inifrån en plastpåse. Till konstnärsgruppen Böjande ljus hör: Jukka Laine, Janne Parviainen, Jani Parviainen, Hannu Huhtamo, Juha Forsander, Jenni Granqvist, Jannis Sid, Katerina Dotneboya, Lauri Laurén, Markus Lohikoski, Ville Olaskari och Olli Lehtinen.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 26.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
26.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
27.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
28.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
29.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
30.1.2022 kl. 11:00 - 17:00
Visa fler...
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vasa konsthall
Vaasan taidehalli
Anmäl evenemanget som osakligt