Museer och utställningar
5th wall 5th wall är en installativ grupputställning som kan upplevas både på plats och via nätet 5TH WALL

5th Wall är titeln på en grupputställning och resultatet av ett år långt samarbetsprojekt mellan fem konstnärer som för närvarande är baserade i Österbotten, Finland:
Finn Appel, Moa Cederberg, Joakim Finholm, Anneli Holmstrom och Valter Kuni.

Centralt i projektet och diskussionerna mellan de fem konstnärerna har varit ett gemensamt intresse för att utveckla metoder och diskussioner kring ”den virtuella utställningen”. Som sådan presenteras utställningen i två utställningsformat, en som visas online och en som kan nås fysiskt på plats. Inträde till det fysiska rummet erhålls gratis via ett bokningssystem.

Genom utställningen arbetar vi med tankar om att titta in i andra världar och mellanrummen emellan, ifrågasätta vår medvetenhet, synliggöra och bryta isär olika uppfattningar om verkligheten.
Även om onlineutställningar har ökat på sistone är det fortfarande i stort sett okänt territorium, och möjligheterna däri är till synes oändliga. Vilken betydelse har onlineplattformen för att nå en bredare internationell publik som konstnärer baserade i ett mindre samhälle? Projektet utmanar också det traditionella utställningsformatet och vad detta ger och begränsar för både konstnärer och åskådare. Vi utforskar de interaktiva, kommunikativa aspekterna dels genom samarbete och dynamik med varandra, och dessutom genom kontakten med åskådarna.

Projektet stöds av Svenska Kulturfonden, Styroxfabriken, Svensk-Österbottniska Samfundet och Jakobstad stad.


5TH WALL

5th Wall is the title of a group exhibition and result of a year long collaboration project between five artists currently based in Ostrobothnia, Finland:
Finn Appel, Moa Cederberg, Joakim Finholm, Anneli Holmstrom and Valter Kuni.

Central to the project and the discussions between the five artists has been a shared interest in developing methods and discussions around ‘the virtual exhibition’. As such, the exhibition is presented in two exhibition formats, one showcased online via this website and one that can be accessed physically on site. Entrance to the physical space is obtained through a booking system, free of charge.

Through the exhibition, we work with thoughts about looking into other worlds, and the spaces in between, questioning our awareness, making visible and breaking apart different perceptions about reality.
Although online exhibitions have increased lately, it is still largely uncharted territory, and the possibilities therein are seemingly endless. As artists based in a smaller community, what is the significance of the online platform for reaching a wider international audience? The project also challenges the traditional exhibition format and what this provides and limits for both artists and spectators. We explore the interactive, communicative aspects partly through collaboration and dynamics with each other, and in addition through the contact with the spectators.

The project is supported by Svenska Kulturfonden, Styrox Fabriken, Svenska Österbottniska Samfund and The City of Jakobstad.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.9.2021 kl. 9:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://5thwall.org
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
5th wall
cederberg.moa@gmail.com
68600 jakobstad
Telefon: 04046501501
E-post: cederberg.moa@gmail.com
Webbplats: http://5thwall.org
Plats för evenemanget:
Evenemanget hålls online
5thwall.org
Museer och utställningar
5th wall 5th wall är en installativ grupputställning som kan upplevas både på plats och via nätet 5TH WALL 5th Wall är titeln på en grupputställning och resultatet av ett år långt samarbetsprojekt mellan fem konstnärer som för närvarande är baserade i Österbotten, Finland: Finn Appel, Moa Cederberg, Joakim Finholm, Anneli Holmstrom och Valter Kuni. Centralt i projektet och diskussionerna mellan de fem konstnärerna har varit ett gemensamt intresse för att utveckla metoder och diskussioner kring ”den virtuella utställningen”. Som sådan presenteras utställningen i två utställningsformat, en som visas online och en som kan nås fysiskt på plats. Inträde till det fysiska rummet erhålls gratis via ett bokningssystem. Genom utställningen arbetar vi med tankar om att titta in i andra världar och mellanrummen emellan, ifrågasätta vår medvetenhet, synliggöra och bryta isär olika uppfattningar om verkligheten. Även om onlineutställningar har ökat på sistone är det fortfarande i stort sett okänt territorium, och möjligheterna däri är till synes oändliga. Vilken betydelse har onlineplattformen för att nå en bredare internationell publik som konstnärer baserade i ett mindre samhälle? Projektet utmanar också det traditionella utställningsformatet och vad detta ger och begränsar för både konstnärer och åskådare. Vi utforskar de interaktiva, kommunikativa aspekterna dels genom samarbete och dynamik med varandra, och dessutom genom kontakten med åskådarna. Projektet stöds av Svenska Kulturfonden, Styroxfabriken, Svensk-Österbottniska Samfundet och Jakobstad stad. 5TH WALL 5th Wall is the title of a group exhibition and result of a year long collaboration project between five artists currently based in Ostrobothnia, Finland: Finn Appel, Moa Cederberg, Joakim Finholm, Anneli Holmstrom and Valter Kuni. Central to the project and the discussions between the five artists has been a shared interest in developing methods and discussions around ‘the virtual exhibition’. As such, the exhibition is presented in two exhibition formats, one showcased online via this website and one that can be accessed physically on site. Entrance to the physical space is obtained through a booking system, free of charge. Through the exhibition, we work with thoughts about looking into other worlds, and the spaces in between, questioning our awareness, making visible and breaking apart different perceptions about reality. Although online exhibitions have increased lately, it is still largely uncharted territory, and the possibilities therein are seemingly endless. As artists based in a smaller community, what is the significance of the online platform for reaching a wider international audience? The project also challenges the traditional exhibition format and what this provides and limits for both artists and spectators. We explore the interactive, communicative aspects partly through collaboration and dynamics with each other, and in addition through the contact with the spectators. The project is supported by Svenska Kulturfonden, Styrox Fabriken, Svenska Österbottniska Samfund and The City of Jakobstad.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.9.2021 kl. 9:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://5thwall.org
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
5th wall
cederberg.moa@gmail.com
68600 jakobstad
Telefon: 04046501501
E-post: cederberg.moa@gmail.com
Webbplats: http://5thwall.org
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Järnvägsgatan 23
68600 Jakobstad
5thwall.org
Museer och utställningar
5th wall 5th wall är en installativ grupputställning som kan upplevas både på plats och via nätet 5TH WALL 5th Wall är titeln på en grupputställning och resultatet av ett år långt samarbetsprojekt mellan fem konstnärer som för närvarande är baserade i Österbotten, Finland: Finn Appel, Moa Cederberg, Joakim Finholm, Anneli Holmstrom och Valter Kuni. Centralt i projektet och diskussionerna mellan de fem konstnärerna har varit ett gemensamt intresse för att utveckla metoder och diskussioner kring ”den virtuella utställningen”. Som sådan presenteras utställningen i två utställningsformat, en som visas online och en som kan nås fysiskt på plats. Inträde till det fysiska rummet erhålls gratis via ett bokningssystem. Genom utställningen arbetar vi med tankar om att titta in i andra världar och mellanrummen emellan, ifrågasätta vår medvetenhet, synliggöra och bryta isär olika uppfattningar om verkligheten. Även om onlineutställningar har ökat på sistone är det fortfarande i stort sett okänt territorium, och möjligheterna däri är till synes oändliga. Vilken betydelse har onlineplattformen för att nå en bredare internationell publik som konstnärer baserade i ett mindre samhälle? Projektet utmanar också det traditionella utställningsformatet och vad detta ger och begränsar för både konstnärer och åskådare. Vi utforskar de interaktiva, kommunikativa aspekterna dels genom samarbete och dynamik med varandra, och dessutom genom kontakten med åskådarna. Projektet stöds av Svenska Kulturfonden, Styroxfabriken, Svensk-Österbottniska Samfundet och Jakobstad stad. 5TH WALL 5th Wall is the title of a group exhibition and result of a year long collaboration project between five artists currently based in Ostrobothnia, Finland: Finn Appel, Moa Cederberg, Joakim Finholm, Anneli Holmstrom and Valter Kuni. Central to the project and the discussions between the five artists has been a shared interest in developing methods and discussions around ‘the virtual exhibition’. As such, the exhibition is presented in two exhibition formats, one showcased online via this website and one that can be accessed physically on site. Entrance to the physical space is obtained through a booking system, free of charge. Through the exhibition, we work with thoughts about looking into other worlds, and the spaces in between, questioning our awareness, making visible and breaking apart different perceptions about reality. Although online exhibitions have increased lately, it is still largely uncharted territory, and the possibilities therein are seemingly endless. As artists based in a smaller community, what is the significance of the online platform for reaching a wider international audience? The project also challenges the traditional exhibition format and what this provides and limits for both artists and spectators. We explore the interactive, communicative aspects partly through collaboration and dynamics with each other, and in addition through the contact with the spectators. The project is supported by Svenska Kulturfonden, Styrox Fabriken, Svenska Österbottniska Samfund and The City of Jakobstad.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.9.2021 kl. 9:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://5thwall.org
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
5th wall
cederberg.moa@gmail.com
68600 jakobstad
Telefon: 04046501501
E-post: cederberg.moa@gmail.com
Webbplats: http://5thwall.org
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Järnvägsgatan 23
68600 Jakobstad
5thwall.org
Anmäl evenemanget som osakligt