Seminarier, föreläsningar och möten
Tematorsdag på biblioteket: Vårt gemensamma hav – möjligheter och hotbilder Debattkväll på Stadsbiblioteket i Jakobstad
Medverkande i panelen:

Pontus Blomqvist, ordförande Jakobstadsnejdens Natur / puheenjohtaja Pietarsaarenseudun Luonto rf
Heli Jutila, toiminnanjohtaja, FT, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry / verksamhetsledare, filosofie doktor, Österbottens vatten och miljö rf
Marina Nyqvist, verksamhetsledare/toiminnanjohtaja Österbottens Fiskarförbund
Kjell Vikman , pensionerad redaktör /eläkkeellä oleva toimittaja
Tony Cederberg, amanuens för Husö biologiska station på Åland (deltar på distans med videolänk ) / amanuenssi Husön biologisella asemalla Ahvenanmaalla ( osallistuu etäyhteyden kautta)

Pontus Blomqvist är diskussionsledare.

Ingen förhandsanmälan behövs. Debattkvällen är öppen för allmänheten. I bibliotekets aula finns utglesade sittplatser för 40 - 50 personer.


Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.9.2021 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
23.9.2021 kl. 18:00
Evenemangets hemsida:
https://fredrika.finna.fi/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Stadsbiblioteket i Jakobstad
Runebergsgatan 12 / Runeberginkatu 12
68600 Jakobstad / Pietarsaari
Telefon: 06-786 3273
E-post: biblioteket@jakobstad.fi
Webbplats: https://fredrika.finna.fi/
Plats för evenemanget:
Stadsbiblioteket i Jakobstad, Runebergsgatan 12, 68600 Jakobstad
Finland
Seminarier, föreläsningar och möten
Tematorsdag på biblioteket: Vårt gemensamma hav – möjligheter och hotbilder Debattkväll på Stadsbiblioteket i Jakobstad Medverkande i panelen: Pontus Blomqvist, ordförande Jakobstadsnejdens Natur / puheenjohtaja Pietarsaarenseudun Luonto rf Heli Jutila, toiminnanjohtaja, FT, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry / verksamhetsledare, filosofie doktor, Österbottens vatten och miljö rf Marina Nyqvist, verksamhetsledare/toiminnanjohtaja Österbottens Fiskarförbund Kjell Vikman , pensionerad redaktör /eläkkeellä oleva toimittaja Tony Cederberg, amanuens för Husö biologiska station på Åland (deltar på distans med videolänk ) / amanuenssi Husön biologisella asemalla Ahvenanmaalla ( osallistuu etäyhteyden kautta) Pontus Blomqvist är diskussionsledare. Ingen förhandsanmälan behövs. Debattkvällen är öppen för allmänheten. I bibliotekets aula finns utglesade sittplatser för 40 - 50 personer.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.9.2021 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
23.9.2021 kl. 18:00
Evenemangets hemsida:
https://fredrika.finna.fi/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Stadsbiblioteket i Jakobstad
Runebergsgatan 12 / Runeberginkatu 12
68600 Jakobstad / Pietarsaari
Telefon: 06-786 3273
E-post: biblioteket@jakobstad.fi
Webbplats: https://fredrika.finna.fi/
Plats för evenemanget:
Stadsbiblioteket i Jakobstad, Runebergsgatan 12, 68600 Jakobstad
Finland
Seminarier, föreläsningar och möten
Tematorsdag på biblioteket: Vårt gemensamma hav – möjligheter och hotbilder Debattkväll på Stadsbiblioteket i Jakobstad Medverkande i panelen: Pontus Blomqvist, ordförande Jakobstadsnejdens Natur / puheenjohtaja Pietarsaarenseudun Luonto rf Heli Jutila, toiminnanjohtaja, FT, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry / verksamhetsledare, filosofie doktor, Österbottens vatten och miljö rf Marina Nyqvist, verksamhetsledare/toiminnanjohtaja Österbottens Fiskarförbund Kjell Vikman , pensionerad redaktör /eläkkeellä oleva toimittaja Tony Cederberg, amanuens för Husö biologiska station på Åland (deltar på distans med videolänk ) / amanuenssi Husön biologisella asemalla Ahvenanmaalla ( osallistuu etäyhteyden kautta) Pontus Blomqvist är diskussionsledare. Ingen förhandsanmälan behövs. Debattkvällen är öppen för allmänheten. I bibliotekets aula finns utglesade sittplatser för 40 - 50 personer.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.9.2021 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
23.9.2021 kl. 18:00
Evenemangets hemsida:
https://fredrika.finna.fi/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Stadsbiblioteket i Jakobstad
Runebergsgatan 12 / Runeberginkatu 12
68600 Jakobstad / Pietarsaari
Telefon: 06-786 3273
E-post: biblioteket@jakobstad.fi
Webbplats: https://fredrika.finna.fi/
Plats för evenemanget:
Stadsbiblioteket i Jakobstad, Runebergsgatan 12, 68600 Jakobstad
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt