Museer och utställningar
Konstutställning Stig Rosenlund Pärlor från Arkipelagen ”Jag har målat sedan 1980-talet. Jag har sedan länge regelbundet besökt Replot och Köklot för att hämta inspiration därifrån. I min utställning Pärlor från Arkipelagen kommer jag att visa ett tjugotal verk från den österbottniska kusten, blandat med landskapsmotiv” - Stig
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
Övriga tidpunkter:
24.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
25.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
26.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
27.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
28.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/ARTEMAREKVARKEN
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Världsarvsporten, galleri Arte Mare
Replotvägen 2
Museer och utställningar
Konstutställning Stig Rosenlund Pärlor från Arkipelagen ”Jag har målat sedan 1980-talet. Jag har sedan länge regelbundet besökt Replot och Köklot för att hämta inspiration därifrån. I min utställning Pärlor från Arkipelagen kommer jag att visa ett tjugotal verk från den österbottniska kusten, blandat med landskapsmotiv” - Stig
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
Övriga tidpunkter:
24.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
25.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
26.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
27.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
28.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/ARTEMAREKVARKEN
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Världsarvsporten, galleri Arte Mare
Replotvägen 2
Museer och utställningar
Konstutställning Stig Rosenlund Pärlor från Arkipelagen ”Jag har målat sedan 1980-talet. Jag har sedan länge regelbundet besökt Replot och Köklot för att hämta inspiration därifrån. I min utställning Pärlor från Arkipelagen kommer jag att visa ett tjugotal verk från den österbottniska kusten, blandat med landskapsmotiv” - Stig
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 24.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
Övriga tidpunkter:
24.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
25.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
26.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
27.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
28.6.2021 kl. 10:00 - 18:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/ARTEMAREKVARKEN
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Världsarvsporten, galleri Arte Mare
Replotvägen 2
Anmäl evenemanget som osakligt