Seminarier, föreläsningar och möten
Internationell finansiering ger möjligheter Tema: Energi och klimat Är du intresserad av internationella projekt? Vill du veta vilka nyheter och möjligheter som EU:s nya programperiod (2021–2027) för med sig? Vill du ta del av konkreta projekterfarenheter?

Västra Finlands Europakontor ordnar i samarbete med sina ägarlandskap (Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta) tematiska seminarier om EU:s nya programperiod under våren 2021. Vid seminarierna presenteras olika finansieringsprogram, men även projektexempel som konkretiserar hur internationella projekt knyter an till såväl regional utveckling som mål på en europeisk nivå.

Vid det första seminariet presenteras energirelaterade utlysningar inom Horisont Europa-programmet. Dessutom presenteras innehållet i LIFE-programmets underprogram Clean Energy Transition och dess klimathelhet.
Tid och plats: 8 april kl. 10–11.30 via MS Teams. Anmäl dig senast 6 april. Seminariet är på finska.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 8.4.2021 kl. 10:00 - 11:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.obotnia.fi/fi/kalenteri/kansainvalinen-rahoitus-mahdollistajana-teema-energia-ja-ilmasto
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Ohjelma - Program
Arrangör:

Österbottens förbund
Hietasaarenkatu 6
65100 Vaasa
Telefon: 06 320 6500
E-post: info@obotnia.fi
Webbplats: http://www.obotnia.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget hålls online
Anmälningslänk
Seminarier, föreläsningar och möten
Internationell finansiering ger möjligheter Tema: Energi och klimat Är du intresserad av internationella projekt? Vill du veta vilka nyheter och möjligheter som EU:s nya programperiod (2021–2027) för med sig? Vill du ta del av konkreta projekterfarenheter? Västra Finlands Europakontor ordnar i samarbete med sina ägarlandskap (Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta) tematiska seminarier om EU:s nya programperiod under våren 2021. Vid seminarierna presenteras olika finansieringsprogram, men även projektexempel som konkretiserar hur internationella projekt knyter an till såväl regional utveckling som mål på en europeisk nivå. Vid det första seminariet presenteras energirelaterade utlysningar inom Horisont Europa-programmet. Dessutom presenteras innehållet i LIFE-programmets underprogram Clean Energy Transition och dess klimathelhet. Tid och plats: 8 april kl. 10–11.30 via MS Teams. Anmäl dig senast 6 april. Seminariet är på finska.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 8.4.2021 kl. 10:00 - 11:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.obotnia.fi/fi/kalenteri/kansainvalinen-rahoitus-mahdollistajana-teema-energia-ja-ilmasto
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Ohjelma - Program
Arrangör:

Österbottens förbund
Hietasaarenkatu 6
65100 Vaasa
Telefon: 06 320 6500
E-post: info@obotnia.fi
Webbplats: http://www.obotnia.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Finland
Anmälningslänk
Seminarier, föreläsningar och möten
Internationell finansiering ger möjligheter Tema: Energi och klimat Är du intresserad av internationella projekt? Vill du veta vilka nyheter och möjligheter som EU:s nya programperiod (2021–2027) för med sig? Vill du ta del av konkreta projekterfarenheter? Västra Finlands Europakontor ordnar i samarbete med sina ägarlandskap (Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta) tematiska seminarier om EU:s nya programperiod under våren 2021. Vid seminarierna presenteras olika finansieringsprogram, men även projektexempel som konkretiserar hur internationella projekt knyter an till såväl regional utveckling som mål på en europeisk nivå. Vid det första seminariet presenteras energirelaterade utlysningar inom Horisont Europa-programmet. Dessutom presenteras innehållet i LIFE-programmets underprogram Clean Energy Transition och dess klimathelhet. Tid och plats: 8 april kl. 10–11.30 via MS Teams. Anmäl dig senast 6 april. Seminariet är på finska.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 8.4.2021 kl. 10:00 - 11:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.obotnia.fi/fi/kalenteri/kansainvalinen-rahoitus-mahdollistajana-teema-energia-ja-ilmasto
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Ohjelma - Program
Arrangör:

Österbottens förbund
Hietasaarenkatu 6
65100 Vaasa
Telefon: 06 320 6500
E-post: info@obotnia.fi
Webbplats: http://www.obotnia.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Finland
Anmälningslänk
Anmäl evenemanget som osakligt