Kurser och utbildningar
Karma astrologins grunder nätkurs 5 veckor Karma astrologi nätkurs 29.3.2021-3.5.2021

I denna kurs lär vi oss vad karma-astrologin handlar om och hur man kan gå till väga för att börja undersöka den astrologiska kartan ur ett karmiskt perspektiv. Kursen innehåller skrivet material samt ljud och video filer. Det skrivna materialet får man behålla och audio filerna finns tillgängliga 6 veckor efter kursens slut. I kursen lär vi oss bl.a. om kartans retrograda planeter, de olika tecknens karmiska läxor, månknutarnas karmiska funktion och olika tolkningsalternativ man kan använda sej av för att förstå den astrologiska kartans karmiska bakgrund.

Under kursen finns även möjlighet att få sin egen födelsekarta med som anonymt exempel. Om du är intresserad av detta, kan du meddela dina födelseuppgifter före kursens början. Meningen med kursen är att du skall kunna använda kunskapen för att undersöka den astrologiska kartan ur ett karma astrologiskt perspektiv. Exempelkartor används inbakande i kursmaterialet.
Kursmaterialet levereras till din e-post en gång i veckan med början 29.3.2021. Du kan självständigt studera materialet. Det är även möjligt att ställa frågor till kursdragaren under kursens gång. Kursen innehåller inte live undervisning.

Innehåll veckovis:
1) Vad är karma astrologi? Vad har man för nytta av det?
2) De astrologiska tecknens karmiska läxor och bakgrund
3) Retrograda planeter och askendentens karmiska läxor och gåvor
4) Karmiska tolkningsmodeller
5) Planetskedens karmiska funktion
Kursen innehåller 5 veckobrev med olika teman. Till dessa kommer ljud och videomaterial. Som dragare fungerar astrolog Anne Sundell www.astroservice.fi

Kursens pris är 49e (496 kr). Anmälan och förfrågningar kan göras till astrologiservice@gmail.com
Välkommen med!
Närmaste tidpunkt:
Måndag 26.4.2021 kl. 10:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.astroservice.fi
Prisinformation:
Kursens pris är 49e
Arrangör:
Astroservice
Holmvägen 2
65280 Korsholm
Telefon: 050-3572102
E-post: astrologiservice@gmail.com
Webbplats: http://www.astroservice.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget hålls online
Kurser och utbildningar
Karma astrologins grunder nätkurs 5 veckor Karma astrologi nätkurs 29.3.2021-3.5.2021 I denna kurs lär vi oss vad karma-astrologin handlar om och hur man kan gå till väga för att börja undersöka den astrologiska kartan ur ett karmiskt perspektiv. Kursen innehåller skrivet material samt ljud och video filer. Det skrivna materialet får man behålla och audio filerna finns tillgängliga 6 veckor efter kursens slut. I kursen lär vi oss bl.a. om kartans retrograda planeter, de olika tecknens karmiska läxor, månknutarnas karmiska funktion och olika tolkningsalternativ man kan använda sej av för att förstå den astrologiska kartans karmiska bakgrund. Under kursen finns även möjlighet att få sin egen födelsekarta med som anonymt exempel. Om du är intresserad av detta, kan du meddela dina födelseuppgifter före kursens början. Meningen med kursen är att du skall kunna använda kunskapen för att undersöka den astrologiska kartan ur ett karma astrologiskt perspektiv. Exempelkartor används inbakande i kursmaterialet. Kursmaterialet levereras till din e-post en gång i veckan med början 29.3.2021. Du kan självständigt studera materialet. Det är även möjligt att ställa frågor till kursdragaren under kursens gång. Kursen innehåller inte live undervisning. Innehåll veckovis: 1) Vad är karma astrologi? Vad har man för nytta av det? 2) De astrologiska tecknens karmiska läxor och bakgrund 3) Retrograda planeter och askendentens karmiska läxor och gåvor 4) Karmiska tolkningsmodeller 5) Planetskedens karmiska funktion Kursen innehåller 5 veckobrev med olika teman. Till dessa kommer ljud och videomaterial. Som dragare fungerar astrolog Anne Sundell www.astroservice.fi Kursens pris är 49e (496 kr). Anmälan och förfrågningar kan göras till astrologiservice@gmail.com Välkommen med!
Närmaste tidpunkt:
Måndag 26.4.2021 kl. 10:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.astroservice.fi
Prisinformation:
Kursens pris är 49e
Arrangör:
Astroservice
Holmvägen 2
65280 Korsholm
Telefon: 050-3572102
E-post: astrologiservice@gmail.com
Webbplats: http://www.astroservice.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Finland
Kurser och utbildningar
Karma astrologins grunder nätkurs 5 veckor Karma astrologi nätkurs 29.3.2021-3.5.2021 I denna kurs lär vi oss vad karma-astrologin handlar om och hur man kan gå till väga för att börja undersöka den astrologiska kartan ur ett karmiskt perspektiv. Kursen innehåller skrivet material samt ljud och video filer. Det skrivna materialet får man behålla och audio filerna finns tillgängliga 6 veckor efter kursens slut. I kursen lär vi oss bl.a. om kartans retrograda planeter, de olika tecknens karmiska läxor, månknutarnas karmiska funktion och olika tolkningsalternativ man kan använda sej av för att förstå den astrologiska kartans karmiska bakgrund. Under kursen finns även möjlighet att få sin egen födelsekarta med som anonymt exempel. Om du är intresserad av detta, kan du meddela dina födelseuppgifter före kursens början. Meningen med kursen är att du skall kunna använda kunskapen för att undersöka den astrologiska kartan ur ett karma astrologiskt perspektiv. Exempelkartor används inbakande i kursmaterialet. Kursmaterialet levereras till din e-post en gång i veckan med början 29.3.2021. Du kan självständigt studera materialet. Det är även möjligt att ställa frågor till kursdragaren under kursens gång. Kursen innehåller inte live undervisning. Innehåll veckovis: 1) Vad är karma astrologi? Vad har man för nytta av det? 2) De astrologiska tecknens karmiska läxor och bakgrund 3) Retrograda planeter och askendentens karmiska läxor och gåvor 4) Karmiska tolkningsmodeller 5) Planetskedens karmiska funktion Kursen innehåller 5 veckobrev med olika teman. Till dessa kommer ljud och videomaterial. Som dragare fungerar astrolog Anne Sundell www.astroservice.fi Kursens pris är 49e (496 kr). Anmälan och förfrågningar kan göras till astrologiservice@gmail.com Välkommen med!
Närmaste tidpunkt:
Måndag 26.4.2021 kl. 10:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.astroservice.fi
Prisinformation:
Kursens pris är 49e
Arrangör:
Astroservice
Holmvägen 2
65280 Korsholm
Telefon: 050-3572102
E-post: astrologiservice@gmail.com
Webbplats: http://www.astroservice.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt