Museer och utställningar
The best of JFK Fotoutställning i museets utställningshall: Jakobstads fotoklubb 4. - 29.5.2021 Viola Björkgård
Gunilla Björklund
Daniel Björkskog
Stig Cederberg
Ann-Kristin Dahlfelt
Tom Dahlfelt
Henrik Gullberg
Bengt Gästgivars
Rune Hagström
Niklas Heselius
Christofer Hägglund
Heidi Knuts
Jonathan Koivuniemi
Jens Lax
Jan-Erik Nyberg
Max Nylund
Paul-Allan Pettersson
Solveig Sandvik-Nyberg
Margareta Sarvela
Margita Sjöblom
Seija Sjöblom
Staffan Storbacka
Leif Ståhlberg
Sol-Britt Ståhlberg
Christian Sundell
Laila Suvanto
Lis-Marie Tuuf-Nylund
Britt Vienonen
Barbro Villman
Christel Westerlund Hägglund
Gun-Marie Wiis
Ulrica Wik
Sten Wiklund
Rita Åstrand
Gun Österbacka
Närmaste tidpunkt:
Fredag 7.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
7.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
8.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
9.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
11.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
12.5.2021 kl. 18:00 - 20:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://www.jakobstadsfotoklubb.com/index.htm
Prisinformation:
Inträde 5€ Pensionär 4€ under 18 år och studerande fritt inträde Hos oss fungerar museikortet Ons klo 18-20 fritt inträde för alla
Arrangör:
Jakobstads museum
Storgatan 4
68600 Jakobstad
Plats för evenemanget:
Jakobstads museum, Tobaksmagasinet
Jakobsgatan 9
jakobstad
Museer och utställningar
The best of JFK Fotoutställning i museets utställningshall: Jakobstads fotoklubb 4. - 29.5.2021 Viola Björkgård Gunilla Björklund Daniel Björkskog Stig Cederberg Ann-Kristin Dahlfelt Tom Dahlfelt Henrik Gullberg Bengt Gästgivars Rune Hagström Niklas Heselius Christofer Hägglund Heidi Knuts Jonathan Koivuniemi Jens Lax Jan-Erik Nyberg Max Nylund Paul-Allan Pettersson Solveig Sandvik-Nyberg Margareta Sarvela Margita Sjöblom Seija Sjöblom Staffan Storbacka Leif Ståhlberg Sol-Britt Ståhlberg Christian Sundell Laila Suvanto Lis-Marie Tuuf-Nylund Britt Vienonen Barbro Villman Christel Westerlund Hägglund Gun-Marie Wiis Ulrica Wik Sten Wiklund Rita Åstrand Gun Österbacka
Närmaste tidpunkt:
Fredag 7.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
7.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
8.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
9.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
11.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
12.5.2021 kl. 18:00 - 20:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://www.jakobstadsfotoklubb.com/index.htm
Prisinformation:
Inträde 5€ Pensionär 4€ under 18 år och studerande fritt inträde Hos oss fungerar museikortet Ons klo 18-20 fritt inträde för alla
Arrangör:
Jakobstads museum
Storgatan 4
68600 Jakobstad
Plats för evenemanget:
Jakobstads museum, Tobaksmagasinet
Jakobsgatan 9
jakobstad
Museer och utställningar
The best of JFK Fotoutställning i museets utställningshall: Jakobstads fotoklubb 4. - 29.5.2021 Viola Björkgård Gunilla Björklund Daniel Björkskog Stig Cederberg Ann-Kristin Dahlfelt Tom Dahlfelt Henrik Gullberg Bengt Gästgivars Rune Hagström Niklas Heselius Christofer Hägglund Heidi Knuts Jonathan Koivuniemi Jens Lax Jan-Erik Nyberg Max Nylund Paul-Allan Pettersson Solveig Sandvik-Nyberg Margareta Sarvela Margita Sjöblom Seija Sjöblom Staffan Storbacka Leif Ståhlberg Sol-Britt Ståhlberg Christian Sundell Laila Suvanto Lis-Marie Tuuf-Nylund Britt Vienonen Barbro Villman Christel Westerlund Hägglund Gun-Marie Wiis Ulrica Wik Sten Wiklund Rita Åstrand Gun Österbacka
Närmaste tidpunkt:
Fredag 7.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
7.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
8.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
9.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
11.5.2021 kl. 12:00 - 16:00
12.5.2021 kl. 18:00 - 20:00
Visa fler...
Evenemangets hemsida:
http://www.jakobstadsfotoklubb.com/index.htm
Prisinformation:
Inträde 5€ Pensionär 4€ under 18 år och studerande fritt inträde Hos oss fungerar museikortet Ons klo 18-20 fritt inträde för alla
Arrangör:
Jakobstads museum
Storgatan 4
68600 Jakobstad
Plats för evenemanget:
Jakobstads museum, Tobaksmagasinet
Jakobsgatan 9
jakobstad
Anmäl evenemanget som osakligt