Kurser och utbildningar
Utflykt till Digitalien Ett virtuellt tillfälle till dig som vill inspirera och stöda en nybörjare i användning av digitala tjänster och verktyg Möter du seniorer i din vardag som behöver stöd för att börja använda det digitala? Tillfället är riktat till dig som vill inspirera och stöda en nybörjare i användning av digitala tjänster och verktyg. Du kan vara en anhörig, en vän, jobba inom frivilligverksamhet eller vara ett barnbarn.
Tillfället ordnas virtuellt på zoom i samarbete med Folkhälsans treåriga projekt Resan till Digitalien som strävar efter att göra seniorer i Svenskfinland mer digitalt delaktiga. Tillfället är kostnadsfritt och du behöver en dator, smarttelefon eller pekplatta och internetuppkoppling för att delta.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 2.3.2021 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
2.3.2021 kl. 14:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/vora/course.php?l=sv&t=4822
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå medborgarinstitut
Öurvägen 31
66800 Oravais
Telefon: 0451345001
E-post: monika.frojdo@vora.fi
Webbplats: http://www.vora.fi/mi
Plats för evenemanget:
Evenemanget hålls online
Kurser och utbildningar
Utflykt till Digitalien Ett virtuellt tillfälle till dig som vill inspirera och stöda en nybörjare i användning av digitala tjänster och verktyg Möter du seniorer i din vardag som behöver stöd för att börja använda det digitala? Tillfället är riktat till dig som vill inspirera och stöda en nybörjare i användning av digitala tjänster och verktyg. Du kan vara en anhörig, en vän, jobba inom frivilligverksamhet eller vara ett barnbarn. Tillfället ordnas virtuellt på zoom i samarbete med Folkhälsans treåriga projekt Resan till Digitalien som strävar efter att göra seniorer i Svenskfinland mer digitalt delaktiga. Tillfället är kostnadsfritt och du behöver en dator, smarttelefon eller pekplatta och internetuppkoppling för att delta.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 2.3.2021 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
2.3.2021 kl. 14:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/vora/course.php?l=sv&t=4822
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå medborgarinstitut
Öurvägen 31
66800 Oravais
Telefon: 0451345001
E-post: monika.frojdo@vora.fi
Webbplats: http://www.vora.fi/mi
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Finland
Kurser och utbildningar
Utflykt till Digitalien Ett virtuellt tillfälle till dig som vill inspirera och stöda en nybörjare i användning av digitala tjänster och verktyg Möter du seniorer i din vardag som behöver stöd för att börja använda det digitala? Tillfället är riktat till dig som vill inspirera och stöda en nybörjare i användning av digitala tjänster och verktyg. Du kan vara en anhörig, en vän, jobba inom frivilligverksamhet eller vara ett barnbarn. Tillfället ordnas virtuellt på zoom i samarbete med Folkhälsans treåriga projekt Resan till Digitalien som strävar efter att göra seniorer i Svenskfinland mer digitalt delaktiga. Tillfället är kostnadsfritt och du behöver en dator, smarttelefon eller pekplatta och internetuppkoppling för att delta.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 2.3.2021 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
2.3.2021 kl. 14:00 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/vora/course.php?l=sv&t=4822
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå medborgarinstitut
Öurvägen 31
66800 Oravais
Telefon: 0451345001
E-post: monika.frojdo@vora.fi
Webbplats: http://www.vora.fi/mi
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt