Seminarier, föreläsningar och möten
Seminarium för Vetenskapsdagarna – Kunskap på gott och ont Välkommen att delta i SLS seminarium under Vetenskapsdagarna! SLS deltar i Vetenskapsdagarna med ett webbseminarium. Vi bjuder på tre föredrag om obekväm kunskap som vi måste förhålla oss till och två paneldiskussioner, en om kunskapen i offentligheten och en om kunskapsbrist och annat oväntat som vi ställts inför under coronapandemin.

Session 1 kl. 12–13.45

Obekväm kunskap – på gott och på ont

Det finns företeelser i vår historia och i vår nutid som skaver, som vi helst inte vill vidkännas eller som vi önskar att inte hade förekommit. Ändå måste vi förhålla oss till dem på något sätt. Under den här sessionen får vi höra tre forskare tala om obekväma ämnen som de forskat i.

12.00–12.35 Häxmodern. Om häxjakt, förräderi och annat obekvämt i vår historia, docent Marko Lamberg (Åbo universitet)

12.35–13.10 De finska SS-männen. När ny kunskap bryter mot gamla föreställningar, docent André Swanström (Åbo Akademi)

13.10–13.45 Lupiner, mördarsniglar och andra invasiva arter. Om ”goda” och ”onda” växter och djur i tid och rum, universitetslektor Mattias Frihammar (Stockholms universitet)

Session 2 kl. 14.00–15.45

14.00–14.45 Vem ska vi tro? Vetenskapen i offentligheten

Vilken kunskap har företräde i samhället – vem lyssnar man till och vilka forskare lyfts fram? Och varifrån kommer falska vetenskapsnyheter? Vem är det som sprider dem och varför? Paneldiskussion om forskning, kunskap och synlighet i offentligheten.

I panelen: biträdande professor Jan Antfolk (Åbo Akademi), universitetslektor Yvonne Holm (Helsingfors universitet), docent Nora Hämäläinen (Helsingfors universitet/University of Pardubice), professor Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi) och psykoanalytikern, forskaren Joachim von Weissenberg (Jyväskylä universitet). Moderator Annvi Gardberg.

15.00–15.45 Var är kunskapen när man behöver den? Coronakrisen och dess följder

Vad har vi lärt oss av coronautbrottet? Varför har folk reagerat på olika sätt på information om pandemin? Vilka är de sociala konsekvenserna? Varför hamstrades det toalettpapper över allt i världen i början av krisen? Ser vi redan följderna för ekonomin? Hur har lantbruket och matförsörjningen klarat av krisen? Finns det likheter med tidigare sjukdomskriser och pandemier? Paneldiskussion om vad som sker när kunskap saknas och om hur kunskap byggs upp.

I panelen: professor Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi), professor Helena Blomberg-Kroll (Helsingfors universitet/Soc&kom), professor Eva Österbacka, (Åbo Akademi), professor John Sumelius (Helsingfors universitet), docent Lena Huldén (Helsingfors universitet). Moderator Henrik Thorson.

Seminariet bandas in och finns tillgängligt efteråt på SLS webbplats.

Foto: Andrew Ek, Unsplash
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.1.2021 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.sls.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa
Telefon: +358 9 618 777
E-post: info@sls.fi
Webbplats: http://www.sls.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget hålls online
www.sls.fi
Seminarier, föreläsningar och möten
Seminarium för Vetenskapsdagarna – Kunskap på gott och ont Välkommen att delta i SLS seminarium under Vetenskapsdagarna! SLS deltar i Vetenskapsdagarna med ett webbseminarium. Vi bjuder på tre föredrag om obekväm kunskap som vi måste förhålla oss till och två paneldiskussioner, en om kunskapen i offentligheten och en om kunskapsbrist och annat oväntat som vi ställts inför under coronapandemin. Session 1 kl. 12–13.45 Obekväm kunskap – på gott och på ont Det finns företeelser i vår historia och i vår nutid som skaver, som vi helst inte vill vidkännas eller som vi önskar att inte hade förekommit. Ändå måste vi förhålla oss till dem på något sätt. Under den här sessionen får vi höra tre forskare tala om obekväma ämnen som de forskat i. 12.00–12.35 Häxmodern. Om häxjakt, förräderi och annat obekvämt i vår historia, docent Marko Lamberg (Åbo universitet) 12.35–13.10 De finska SS-männen. När ny kunskap bryter mot gamla föreställningar, docent André Swanström (Åbo Akademi) 13.10–13.45 Lupiner, mördarsniglar och andra invasiva arter. Om ”goda” och ”onda” växter och djur i tid och rum, universitetslektor Mattias Frihammar (Stockholms universitet) Session 2 kl. 14.00–15.45 14.00–14.45 Vem ska vi tro? Vetenskapen i offentligheten Vilken kunskap har företräde i samhället – vem lyssnar man till och vilka forskare lyfts fram? Och varifrån kommer falska vetenskapsnyheter? Vem är det som sprider dem och varför? Paneldiskussion om forskning, kunskap och synlighet i offentligheten. I panelen: biträdande professor Jan Antfolk (Åbo Akademi), universitetslektor Yvonne Holm (Helsingfors universitet), docent Nora Hämäläinen (Helsingfors universitet/University of Pardubice), professor Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi) och psykoanalytikern, forskaren Joachim von Weissenberg (Jyväskylä universitet). Moderator Annvi Gardberg. 15.00–15.45 Var är kunskapen när man behöver den? Coronakrisen och dess följder Vad har vi lärt oss av coronautbrottet? Varför har folk reagerat på olika sätt på information om pandemin? Vilka är de sociala konsekvenserna? Varför hamstrades det toalettpapper över allt i världen i början av krisen? Ser vi redan följderna för ekonomin? Hur har lantbruket och matförsörjningen klarat av krisen? Finns det likheter med tidigare sjukdomskriser och pandemier? Paneldiskussion om vad som sker när kunskap saknas och om hur kunskap byggs upp. I panelen: professor Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi), professor Helena Blomberg-Kroll (Helsingfors universitet/Soc&kom), professor Eva Österbacka, (Åbo Akademi), professor John Sumelius (Helsingfors universitet), docent Lena Huldén (Helsingfors universitet). Moderator Henrik Thorson. Seminariet bandas in och finns tillgängligt efteråt på SLS webbplats. Foto: Andrew Ek, Unsplash
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.1.2021 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.sls.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa
Telefon: +358 9 618 777
E-post: info@sls.fi
Webbplats: http://www.sls.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Finland
www.sls.fi
Seminarier, föreläsningar och möten
Seminarium för Vetenskapsdagarna – Kunskap på gott och ont Välkommen att delta i SLS seminarium under Vetenskapsdagarna! SLS deltar i Vetenskapsdagarna med ett webbseminarium. Vi bjuder på tre föredrag om obekväm kunskap som vi måste förhålla oss till och två paneldiskussioner, en om kunskapen i offentligheten och en om kunskapsbrist och annat oväntat som vi ställts inför under coronapandemin. Session 1 kl. 12–13.45 Obekväm kunskap – på gott och på ont Det finns företeelser i vår historia och i vår nutid som skaver, som vi helst inte vill vidkännas eller som vi önskar att inte hade förekommit. Ändå måste vi förhålla oss till dem på något sätt. Under den här sessionen får vi höra tre forskare tala om obekväma ämnen som de forskat i. 12.00–12.35 Häxmodern. Om häxjakt, förräderi och annat obekvämt i vår historia, docent Marko Lamberg (Åbo universitet) 12.35–13.10 De finska SS-männen. När ny kunskap bryter mot gamla föreställningar, docent André Swanström (Åbo Akademi) 13.10–13.45 Lupiner, mördarsniglar och andra invasiva arter. Om ”goda” och ”onda” växter och djur i tid och rum, universitetslektor Mattias Frihammar (Stockholms universitet) Session 2 kl. 14.00–15.45 14.00–14.45 Vem ska vi tro? Vetenskapen i offentligheten Vilken kunskap har företräde i samhället – vem lyssnar man till och vilka forskare lyfts fram? Och varifrån kommer falska vetenskapsnyheter? Vem är det som sprider dem och varför? Paneldiskussion om forskning, kunskap och synlighet i offentligheten. I panelen: biträdande professor Jan Antfolk (Åbo Akademi), universitetslektor Yvonne Holm (Helsingfors universitet), docent Nora Hämäläinen (Helsingfors universitet/University of Pardubice), professor Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi) och psykoanalytikern, forskaren Joachim von Weissenberg (Jyväskylä universitet). Moderator Annvi Gardberg. 15.00–15.45 Var är kunskapen när man behöver den? Coronakrisen och dess följder Vad har vi lärt oss av coronautbrottet? Varför har folk reagerat på olika sätt på information om pandemin? Vilka är de sociala konsekvenserna? Varför hamstrades det toalettpapper över allt i världen i början av krisen? Ser vi redan följderna för ekonomin? Hur har lantbruket och matförsörjningen klarat av krisen? Finns det likheter med tidigare sjukdomskriser och pandemier? Paneldiskussion om vad som sker när kunskap saknas och om hur kunskap byggs upp. I panelen: professor Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi), professor Helena Blomberg-Kroll (Helsingfors universitet/Soc&kom), professor Eva Österbacka, (Åbo Akademi), professor John Sumelius (Helsingfors universitet), docent Lena Huldén (Helsingfors universitet). Moderator Henrik Thorson. Seminariet bandas in och finns tillgängligt efteråt på SLS webbplats. Foto: Andrew Ek, Unsplash
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.1.2021 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.sls.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa
Telefon: +358 9 618 777
E-post: info@sls.fi
Webbplats: http://www.sls.fi
Plats för evenemanget:
Evenemanget ordnas online.
Finland
www.sls.fi
Anmäl evenemanget som osakligt