Museer och utställningar
Stundars Museitorsdag: Bondstugornas interiörer Bekanta dig med gamla österbottniska bondstugornas interiörer MUSEITORSDAG VIA SOCIALA MEDIER
Vi bekantar oss med bondstugornas interiörer, hur de såg ut tidigt 1900-tal och hur de är inredda idag. Hur såg en typisk interiör ut i en österbottnisk stuga? Vilka färger var vanliga och när började tapeter användas samt hurudana var de? Vilka möbler och föremål användes samt hur var de placerade i stugan. På plats i Bondstugan finns konservator Anni Lehtimäki, forskare Susanne Lagus och museipedagog Pia Timberg för att berätta om stugornas interiörer. Vi visar fotografier på inredningar i österbottniska hus från tidigt 1900-tal men även från traditionella miljöer idag.

Du kan ta del av programmet denna Museitorsdag via sociala medier. På grund av coronaläget kan vi inte ta emot besökare på plats.

Cirkas butik och kafé öppet kl. 11-19. Utanför kaféet finns en lekpark.

Mera information: museipedagog Pia Timberg, pia.timberg@stundars.fi eller info@stundars.fi, tel. 050 432 0688 (kontor: 06 570 99000)
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 12.11.2020 kl. 11:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
12.11.2020 kl. 11:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
http://www.stundars.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Stundars
Stundarsvägen 5
65450 Solf
Telefon: 06 570 99 000 / 050 - 43 20 688
E-post: info@stundars.fi
Webbplats: http://www.stundars.fi
Plats för evenemanget:
Stundars friluftsmuseum
Stundarsvägen 5
65450 Solf
Stundars Facebook Live 12.11.2020
Museer och utställningar
Stundars Museitorsdag: Bondstugornas interiörer Bekanta dig med gamla österbottniska bondstugornas interiörer MUSEITORSDAG VIA SOCIALA MEDIER Vi bekantar oss med bondstugornas interiörer, hur de såg ut tidigt 1900-tal och hur de är inredda idag. Hur såg en typisk interiör ut i en österbottnisk stuga? Vilka färger var vanliga och när började tapeter användas samt hurudana var de? Vilka möbler och föremål användes samt hur var de placerade i stugan. På plats i Bondstugan finns konservator Anni Lehtimäki, forskare Susanne Lagus och museipedagog Pia Timberg för att berätta om stugornas interiörer. Vi visar fotografier på inredningar i österbottniska hus från tidigt 1900-tal men även från traditionella miljöer idag. Du kan ta del av programmet denna Museitorsdag via sociala medier. På grund av coronaläget kan vi inte ta emot besökare på plats. Cirkas butik och kafé öppet kl. 11-19. Utanför kaféet finns en lekpark. Mera information: museipedagog Pia Timberg, pia.timberg@stundars.fi eller info@stundars.fi, tel. 050 432 0688 (kontor: 06 570 99000)
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 12.11.2020 kl. 11:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
12.11.2020 kl. 11:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
http://www.stundars.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Stundars
Stundarsvägen 5
65450 Solf
Telefon: 06 570 99 000 / 050 - 43 20 688
E-post: info@stundars.fi
Webbplats: http://www.stundars.fi
Plats för evenemanget:
Stundars friluftsmuseum
Stundarsvägen 5
65450 Solf
Stundars Facebook Live 12.11.2020
Museer och utställningar
Stundars Museitorsdag: Bondstugornas interiörer Bekanta dig med gamla österbottniska bondstugornas interiörer MUSEITORSDAG VIA SOCIALA MEDIER Vi bekantar oss med bondstugornas interiörer, hur de såg ut tidigt 1900-tal och hur de är inredda idag. Hur såg en typisk interiör ut i en österbottnisk stuga? Vilka färger var vanliga och när började tapeter användas samt hurudana var de? Vilka möbler och föremål användes samt hur var de placerade i stugan. På plats i Bondstugan finns konservator Anni Lehtimäki, forskare Susanne Lagus och museipedagog Pia Timberg för att berätta om stugornas interiörer. Vi visar fotografier på inredningar i österbottniska hus från tidigt 1900-tal men även från traditionella miljöer idag. Du kan ta del av programmet denna Museitorsdag via sociala medier. På grund av coronaläget kan vi inte ta emot besökare på plats. Cirkas butik och kafé öppet kl. 11-19. Utanför kaféet finns en lekpark. Mera information: museipedagog Pia Timberg, pia.timberg@stundars.fi eller info@stundars.fi, tel. 050 432 0688 (kontor: 06 570 99000)
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 12.11.2020 kl. 11:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
12.11.2020 kl. 11:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
http://www.stundars.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Stundars
Stundarsvägen 5
65450 Solf
Telefon: 06 570 99 000 / 050 - 43 20 688
E-post: info@stundars.fi
Webbplats: http://www.stundars.fi
Plats för evenemanget:
Stundars friluftsmuseum
Stundarsvägen 5
65450 Solf
Stundars Facebook Live 12.11.2020
Anmäl evenemanget som osakligt