Kurser och utbildningar
Kurser online – hur gör vi det så bra som möjligt? Studiecirkel om digitalt lärande. Cirkeln är webbaserad och gruppen möts fem gånger under hösten. Välkommen med på en studiecirkel hösten 2020 om digitalt lärande under ledning av Linda Mannila, som disputerat i datavetenskap med inriktning på lärande. Cirkeln är webbaserad och gruppen möts fem (5) gånger under hösten med start 21.10.

Våren innebar för många en kraschkurs i hur man skapar digitala kurser. Nu vill flera av oss ta nästa steg och höja kvaliteten och lära oss mer om hur människor tar till sig kunskap och lär sig digitalt.

Fokus ligger på processen av att planera och genomföra ett så bra upplägg som möjligt genom att fundera på bland annat följande teman:

Hur kan vi använda olika verktyg, sociala media och spelifiering i våra föreläsningar och kurser?
Hur kan vi skapa möjligheter till samarbete och samhörighet online?
Var kan vi hitta bra resurser att använda och hur kan vi skapa eget material av olika typ?

Förutom föreläsningar och praktiska övningar ges utrymme för frågor och erfarenhetsutbyte. Vi tar även in önskemål från deltagarna för att skräddarsy och forma en utbildning som möter de behov som finns.

Målgrupp: Kursplanerare och kursledare i föreningar och förbund.

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi eller 050-342 1890.

Tidpunkter: 21.10, 4.11, 18.11, 2.12 och 16.12 kl 10.00-11.30.

Kursen hålls via Zoom.

Anmäl dig senast 20.10 på sfv.fi/evenemang. Anmälningen gäller för alla tillfällena.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 21.10.2020 kl. 10:00 - 11:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.sfv.fi/sv/evenemang/view-155738-88138
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Svenska folkskolans vänner r.f.
Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa
Telefon: 050-342 18 90
E-post: vasa@sfv.fi
Webbplats: http://www.sfv.fi/evenemang
Plats för evenemanget:
Evenemanget hålls online
Kurser och utbildningar
Kurser online – hur gör vi det så bra som möjligt? Studiecirkel om digitalt lärande. Cirkeln är webbaserad och gruppen möts fem gånger under hösten. Välkommen med på en studiecirkel hösten 2020 om digitalt lärande under ledning av Linda Mannila, som disputerat i datavetenskap med inriktning på lärande. Cirkeln är webbaserad och gruppen möts fem (5) gånger under hösten med start 21.10. Våren innebar för många en kraschkurs i hur man skapar digitala kurser. Nu vill flera av oss ta nästa steg och höja kvaliteten och lära oss mer om hur människor tar till sig kunskap och lär sig digitalt. Fokus ligger på processen av att planera och genomföra ett så bra upplägg som möjligt genom att fundera på bland annat följande teman: Hur kan vi använda olika verktyg, sociala media och spelifiering i våra föreläsningar och kurser? Hur kan vi skapa möjligheter till samarbete och samhörighet online? Var kan vi hitta bra resurser att använda och hur kan vi skapa eget material av olika typ? Förutom föreläsningar och praktiska övningar ges utrymme för frågor och erfarenhetsutbyte. Vi tar även in önskemål från deltagarna för att skräddarsy och forma en utbildning som möter de behov som finns. Målgrupp: Kursplanerare och kursledare i föreningar och förbund. Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi eller 050-342 1890. Tidpunkter: 21.10, 4.11, 18.11, 2.12 och 16.12 kl 10.00-11.30. Kursen hålls via Zoom. Anmäl dig senast 20.10 på sfv.fi/evenemang. Anmälningen gäller för alla tillfällena.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 21.10.2020 kl. 10:00 - 11:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.sfv.fi/sv/evenemang/view-155738-88138
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Svenska folkskolans vänner r.f.
Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa
Telefon: 050-342 18 90
E-post: vasa@sfv.fi
Webbplats: http://www.sfv.fi/evenemang
Plats för evenemanget:
Finland
Kurser och utbildningar
Kurser online – hur gör vi det så bra som möjligt? Studiecirkel om digitalt lärande. Cirkeln är webbaserad och gruppen möts fem gånger under hösten. Välkommen med på en studiecirkel hösten 2020 om digitalt lärande under ledning av Linda Mannila, som disputerat i datavetenskap med inriktning på lärande. Cirkeln är webbaserad och gruppen möts fem (5) gånger under hösten med start 21.10. Våren innebar för många en kraschkurs i hur man skapar digitala kurser. Nu vill flera av oss ta nästa steg och höja kvaliteten och lära oss mer om hur människor tar till sig kunskap och lär sig digitalt. Fokus ligger på processen av att planera och genomföra ett så bra upplägg som möjligt genom att fundera på bland annat följande teman: Hur kan vi använda olika verktyg, sociala media och spelifiering i våra föreläsningar och kurser? Hur kan vi skapa möjligheter till samarbete och samhörighet online? Var kan vi hitta bra resurser att använda och hur kan vi skapa eget material av olika typ? Förutom föreläsningar och praktiska övningar ges utrymme för frågor och erfarenhetsutbyte. Vi tar även in önskemål från deltagarna för att skräddarsy och forma en utbildning som möter de behov som finns. Målgrupp: Kursplanerare och kursledare i föreningar och förbund. Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi eller 050-342 1890. Tidpunkter: 21.10, 4.11, 18.11, 2.12 och 16.12 kl 10.00-11.30. Kursen hålls via Zoom. Anmäl dig senast 20.10 på sfv.fi/evenemang. Anmälningen gäller för alla tillfällena.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 21.10.2020 kl. 10:00 - 11:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.sfv.fi/sv/evenemang/view-155738-88138
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Svenska folkskolans vänner r.f.
Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa
Telefon: 050-342 18 90
E-post: vasa@sfv.fi
Webbplats: http://www.sfv.fi/evenemang
Plats för evenemanget:
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt