Kurser och utbildningar
Flerspråkighet i samhälle och yrkesliv Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete Inom vård- och omsorgsarbetet blir det allt vanligare att flera språk och kulturer möts. Du som arbetar inom vården och vill veta mer om språkliga och kulturella aspekter: Kom med på kurs vid Åbo Akademi och skapa ännu bättre vårdmöten! I höst har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om språkens och kulturens centrala roll för vårdande, ett stort men intressant kunskapsfält! Undervisningsspråket är svenska, med språkstöd på finska och engelska enligt behov. Målgruppen är anställda inom social- och hälsovården (t.ex. ledare, planerare; sjukskötare, hälso- vårdare), speciellt äldrevård och -omsorg
Kursen startar hösten 2020 (datum: 23.9, 21.10, 11.11 och 9.12). Kursen är 5 sp och kan räknas till godo vid fortsatta studier vid Åbo Akademi. Möjlighet att avlägga kursen genom distansstudier, men i mån av möjlighet ordnas också närstudietillfällen. Kursen är avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.11.2020 kl. 13:15 - 16:00
Övriga tidpunkter:
11.11.2020 kl. 13:15 - 16:00
9.12.2020 kl. 13:15 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://blogs2.abo.fi/kontinuerligtlarande/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 Vasa
Telefon: +358 6 3247004
Webbplats: http://www.abo.fi
Plats för evenemanget:
Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 Vasa
Anmälan
Kurser och utbildningar
Flerspråkighet i samhälle och yrkesliv Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete Inom vård- och omsorgsarbetet blir det allt vanligare att flera språk och kulturer möts. Du som arbetar inom vården och vill veta mer om språkliga och kulturella aspekter: Kom med på kurs vid Åbo Akademi och skapa ännu bättre vårdmöten! I höst har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om språkens och kulturens centrala roll för vårdande, ett stort men intressant kunskapsfält! Undervisningsspråket är svenska, med språkstöd på finska och engelska enligt behov. Målgruppen är anställda inom social- och hälsovården (t.ex. ledare, planerare; sjukskötare, hälso- vårdare), speciellt äldrevård och -omsorg Kursen startar hösten 2020 (datum: 23.9, 21.10, 11.11 och 9.12). Kursen är 5 sp och kan räknas till godo vid fortsatta studier vid Åbo Akademi. Möjlighet att avlägga kursen genom distansstudier, men i mån av möjlighet ordnas också närstudietillfällen. Kursen är avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.11.2020 kl. 13:15 - 16:00
Övriga tidpunkter:
11.11.2020 kl. 13:15 - 16:00
9.12.2020 kl. 13:15 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://blogs2.abo.fi/kontinuerligtlarande/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 Vasa
Telefon: +358 6 3247004
Webbplats: http://www.abo.fi
Plats för evenemanget:
Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 Vasa
Anmälan
Kurser och utbildningar
Flerspråkighet i samhälle och yrkesliv Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete Inom vård- och omsorgsarbetet blir det allt vanligare att flera språk och kulturer möts. Du som arbetar inom vården och vill veta mer om språkliga och kulturella aspekter: Kom med på kurs vid Åbo Akademi och skapa ännu bättre vårdmöten! I höst har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om språkens och kulturens centrala roll för vårdande, ett stort men intressant kunskapsfält! Undervisningsspråket är svenska, med språkstöd på finska och engelska enligt behov. Målgruppen är anställda inom social- och hälsovården (t.ex. ledare, planerare; sjukskötare, hälso- vårdare), speciellt äldrevård och -omsorg Kursen startar hösten 2020 (datum: 23.9, 21.10, 11.11 och 9.12). Kursen är 5 sp och kan räknas till godo vid fortsatta studier vid Åbo Akademi. Möjlighet att avlägga kursen genom distansstudier, men i mån av möjlighet ordnas också närstudietillfällen. Kursen är avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.11.2020 kl. 13:15 - 16:00
Övriga tidpunkter:
11.11.2020 kl. 13:15 - 16:00
9.12.2020 kl. 13:15 - 16:00
Evenemangets hemsida:
https://blogs2.abo.fi/kontinuerligtlarande/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 Vasa
Telefon: +358 6 3247004
Webbplats: http://www.abo.fi
Plats för evenemanget:
Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 Vasa
Anmälan
Anmäl evenemanget som osakligt