Seminarier, föreläsningar och möten
Hiroshimakväll med fredsljus 6.8 kl. 21 Fredsljus tänds på minnesdagen för offren för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki Ljus tänds vid vattendrag för att hedra minnet av de människor som dog på grund av atombomben över Hiroshima den 6.8 1945 och över Nagasaki några dagar senare. Ljusen tänds också för att betona hur viktigt det är att arbeta för freden och hur viktigt det skulle vara att få till stånd nedrustning av atomvapnen.
Hiroshimakvällen innehåller musikprogram, tal och kaffeservering.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 6.8.2020 kl. 21:00 - 22:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Närpesnejdens fredsförening rf
Östanåkersvägen 135
64230 Närpes st
Telefon: 0409118544
E-post: bhannus@abo.fi
Webbplats: http://www.narpesfredsforening.fi
Plats för evenemanget:
Bryggan vid Poolparken, bakom Centralidrottsplanen. Infart från Nybrovägen.
Nybrovägen 8
64230 Närpes
Seminarier, föreläsningar och möten
Hiroshimakväll med fredsljus 6.8 kl. 21 Fredsljus tänds på minnesdagen för offren för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki Ljus tänds vid vattendrag för att hedra minnet av de människor som dog på grund av atombomben över Hiroshima den 6.8 1945 och över Nagasaki några dagar senare. Ljusen tänds också för att betona hur viktigt det är att arbeta för freden och hur viktigt det skulle vara att få till stånd nedrustning av atomvapnen. Hiroshimakvällen innehåller musikprogram, tal och kaffeservering.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 6.8.2020 kl. 21:00 - 22:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Närpesnejdens fredsförening rf
Östanåkersvägen 135
64230 Närpes st
Telefon: 0409118544
E-post: bhannus@abo.fi
Webbplats: http://www.narpesfredsforening.fi
Plats för evenemanget:
Bryggan vid Poolparken, bakom Centralidrottsplanen. Infart från Nybrovägen.
Nybrovägen 8
64230 Närpes
Seminarier, föreläsningar och möten
Hiroshimakväll med fredsljus 6.8 kl. 21 Fredsljus tänds på minnesdagen för offren för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki Ljus tänds vid vattendrag för att hedra minnet av de människor som dog på grund av atombomben över Hiroshima den 6.8 1945 och över Nagasaki några dagar senare. Ljusen tänds också för att betona hur viktigt det är att arbeta för freden och hur viktigt det skulle vara att få till stånd nedrustning av atomvapnen. Hiroshimakvällen innehåller musikprogram, tal och kaffeservering.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 6.8.2020 kl. 21:00 - 22:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Närpesnejdens fredsförening rf
Östanåkersvägen 135
64230 Närpes st
Telefon: 0409118544
E-post: bhannus@abo.fi
Webbplats: http://www.narpesfredsforening.fi
Plats för evenemanget:
Bryggan vid Poolparken, bakom Centralidrottsplanen. Infart från Nybrovägen.
Nybrovägen 8
64230 Närpes
Anmäl evenemanget som osakligt