Museer och utställningar
Black Kaffinobox XX Fotoutställning Utställningen Black Kaffinobox XX består av fotografier som besökare tog under ett interaktivt nålhålskamera - evenemang, som genomfördes vid Svenska Gården i Jakobstad 25 - 26.7.2019. Bildmaterialet har framställts med nålhålskameror som tillverkats av museets originalförpackningar, d.v.s. Kaffino lådor. De ursprungliga negativen har skannats in, inverterats, gjorts som utskrifter på ”ljuslådefilm” och monterats in i ljusförsedda Kaffino lådor. På utställningen förevisas sammanlagt 44 fotografier. Black Kaffinobox XX är en kollektiv utställning från Jakobstads centrum och det närliggande området, sett ur flera synvinklar.

Arrangör: Bildkonstnär Hans G. Hästbacka och föreningen Svenska Gården r.f.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 16.8.2020 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.svenskagarden.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kulturbyrån i Jakobstad
Runebergsgatan 12
68600 JAKOBSTAD
Telefon: (06) 786 3376
E-post: kultur@jakobstad.fi
Webbplats: https://www.jakobstad.fi/fritid/kultur
Plats för evenemanget:
Svenska Gården, Herrholmsgatan 18, Jakobstad
Herrholmsgatan 18
Jakobstad
Museer och utställningar
Black Kaffinobox XX Fotoutställning Utställningen Black Kaffinobox XX består av fotografier som besökare tog under ett interaktivt nålhålskamera - evenemang, som genomfördes vid Svenska Gården i Jakobstad 25 - 26.7.2019. Bildmaterialet har framställts med nålhålskameror som tillverkats av museets originalförpackningar, d.v.s. Kaffino lådor. De ursprungliga negativen har skannats in, inverterats, gjorts som utskrifter på ”ljuslådefilm” och monterats in i ljusförsedda Kaffino lådor. På utställningen förevisas sammanlagt 44 fotografier. Black Kaffinobox XX är en kollektiv utställning från Jakobstads centrum och det närliggande området, sett ur flera synvinklar. Arrangör: Bildkonstnär Hans G. Hästbacka och föreningen Svenska Gården r.f.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 16.8.2020 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.svenskagarden.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kulturbyrån i Jakobstad
Runebergsgatan 12
68600 JAKOBSTAD
Telefon: (06) 786 3376
E-post: kultur@jakobstad.fi
Webbplats: https://www.jakobstad.fi/fritid/kultur
Plats för evenemanget:
Svenska Gården, Herrholmsgatan 18, Jakobstad
Herrholmsgatan 18
Jakobstad
Museer och utställningar
Black Kaffinobox XX Fotoutställning Utställningen Black Kaffinobox XX består av fotografier som besökare tog under ett interaktivt nålhålskamera - evenemang, som genomfördes vid Svenska Gården i Jakobstad 25 - 26.7.2019. Bildmaterialet har framställts med nålhålskameror som tillverkats av museets originalförpackningar, d.v.s. Kaffino lådor. De ursprungliga negativen har skannats in, inverterats, gjorts som utskrifter på ”ljuslådefilm” och monterats in i ljusförsedda Kaffino lådor. På utställningen förevisas sammanlagt 44 fotografier. Black Kaffinobox XX är en kollektiv utställning från Jakobstads centrum och det närliggande området, sett ur flera synvinklar. Arrangör: Bildkonstnär Hans G. Hästbacka och föreningen Svenska Gården r.f.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 16.8.2020 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.svenskagarden.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kulturbyrån i Jakobstad
Runebergsgatan 12
68600 JAKOBSTAD
Telefon: (06) 786 3376
E-post: kultur@jakobstad.fi
Webbplats: https://www.jakobstad.fi/fritid/kultur
Plats för evenemanget:
Svenska Gården, Herrholmsgatan 18, Jakobstad
Herrholmsgatan 18
Jakobstad
Anmäl evenemanget som osakligt