Marknader och mässor
Sandsund Gårdsloppis Sandsund Gårdsloppis Dags för det traditionsenliga Gårdsloppiset igen!
Fritt fram att sälja saker på sin egen gård! Avgiftsfritt.
Kartor på Sandsund och dess loppisförsäljare kommer att finnas utplacerat på anslagstavlorna i Sandsund fr.o.m. fredag 17.7. (Även papperskartor finns att hämtas vid Zorro-kioskens anslagstavla). Själva evenemanget pågår under lördag 18.7 kl.10-15.
Anmälningar tas emot på telefonnr. 0505486289 (skicka namn och adress). Eller via Facebook-sidan Sandsund Gårdsloppis.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 18.7.2020 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
18.7.2020 kl. 10:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/Sandsund-G%C3%A5rdsloppis-650373162083012/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Sandsund Gårdsloppis
68600 Jakobstad
Telefon: 0505486289
Plats för evenemanget:
Sandsund
Sandsund E
68600 Pedersöre
Via länken kommer du till Sandsund Gårdsloppis Facebooksidan
Marknader och mässor
Sandsund Gårdsloppis Sandsund Gårdsloppis Dags för det traditionsenliga Gårdsloppiset igen! Fritt fram att sälja saker på sin egen gård! Avgiftsfritt. Kartor på Sandsund och dess loppisförsäljare kommer att finnas utplacerat på anslagstavlorna i Sandsund fr.o.m. fredag 17.7. (Även papperskartor finns att hämtas vid Zorro-kioskens anslagstavla). Själva evenemanget pågår under lördag 18.7 kl.10-15. Anmälningar tas emot på telefonnr. 0505486289 (skicka namn och adress). Eller via Facebook-sidan Sandsund Gårdsloppis.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 18.7.2020 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
18.7.2020 kl. 10:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/Sandsund-G%C3%A5rdsloppis-650373162083012/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Sandsund Gårdsloppis
68600 Jakobstad
Telefon: 0505486289
Plats för evenemanget:
Sandsund
Sandsund E
68600 Pedersöre
Via länken kommer du till Sandsund Gårdsloppis Facebooksidan
Marknader och mässor
Sandsund Gårdsloppis Sandsund Gårdsloppis Dags för det traditionsenliga Gårdsloppiset igen! Fritt fram att sälja saker på sin egen gård! Avgiftsfritt. Kartor på Sandsund och dess loppisförsäljare kommer att finnas utplacerat på anslagstavlorna i Sandsund fr.o.m. fredag 17.7. (Även papperskartor finns att hämtas vid Zorro-kioskens anslagstavla). Själva evenemanget pågår under lördag 18.7 kl.10-15. Anmälningar tas emot på telefonnr. 0505486289 (skicka namn och adress). Eller via Facebook-sidan Sandsund Gårdsloppis.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 18.7.2020 kl. 10:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
18.7.2020 kl. 10:00 - 15:00
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/Sandsund-G%C3%A5rdsloppis-650373162083012/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Sandsund Gårdsloppis
68600 Jakobstad
Telefon: 0505486289
Plats för evenemanget:
Sandsund
Sandsund E
68600 Pedersöre
Via länken kommer du till Sandsund Gårdsloppis Facebooksidan
Anmäl evenemanget som osakligt