Idrott och hälsa
Utflykter och guidade rundturer
Skymningsvandring Kom med och vandra i skymningen längs Iskmo–Jungsund vandringsled! Alla som besöker Kråknäs rastplats kl. 19-21 får en liten gåva.
Vid Kråknäs rastplats finns möjlighet att grilla.
Facklor finns utplacerade ca 300 meter åt båda hållen från Kråknäs rastplats, i övrigt bör du ha med pannlampa eller ficklampa.
Ingen anmälning.

Kontaktperson: Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm, tfn 050 517 6662.
I samarbete med föreningen Iskmosunden rf.
Skymningsvandringen arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 18.9.2020 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/idrott/projekt-up-out-and-move/skymningsvandring/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Iskmo–Jungsund vandringsled. Parkeringsplatser vid Jungsund sportplan, Jungsundvägen 645, Hallonnäs parkering, Tistronskärsvägen 98 och 156. Extra parkeringsplatser Iskmo-Jungsund UF, Jungsundvägen 575, längs Nynäsvägen och Iskmo vändplats, Iskmovägen 199
Finland
Idrott och hälsa
Utflykter och guidade rundturer
Skymningsvandring Kom med och vandra i skymningen längs Iskmo–Jungsund vandringsled! Alla som besöker Kråknäs rastplats kl. 19-21 får en liten gåva. Vid Kråknäs rastplats finns möjlighet att grilla. Facklor finns utplacerade ca 300 meter åt båda hållen från Kråknäs rastplats, i övrigt bör du ha med pannlampa eller ficklampa. Ingen anmälning. Kontaktperson: Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm, tfn 050 517 6662. I samarbete med föreningen Iskmosunden rf. Skymningsvandringen arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 18.9.2020 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/idrott/projekt-up-out-and-move/skymningsvandring/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Iskmo–Jungsund vandringsled. Parkeringsplatser vid Jungsund sportplan, Jungsundvägen 645, Hallonnäs parkering, Tistronskärsvägen 98 och 156. Extra parkeringsplatser Iskmo-Jungsund UF, Jungsundvägen 575, längs Nynäsvägen och Iskmo vändplats, Iskmovägen 199
Finland
Idrott och hälsa
Utflykter och guidade rundturer
Skymningsvandring Kom med och vandra i skymningen längs Iskmo–Jungsund vandringsled! Alla som besöker Kråknäs rastplats kl. 19-21 får en liten gåva. Vid Kråknäs rastplats finns möjlighet att grilla. Facklor finns utplacerade ca 300 meter åt båda hållen från Kråknäs rastplats, i övrigt bör du ha med pannlampa eller ficklampa. Ingen anmälning. Kontaktperson: Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm, tfn 050 517 6662. I samarbete med föreningen Iskmosunden rf. Skymningsvandringen arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 18.9.2020 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/idrott/projekt-up-out-and-move/skymningsvandring/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Iskmo–Jungsund vandringsled. Parkeringsplatser vid Jungsund sportplan, Jungsundvägen 645, Hallonnäs parkering, Tistronskärsvägen 98 och 156. Extra parkeringsplatser Iskmo-Jungsund UF, Jungsundvägen 575, längs Nynäsvägen och Iskmo vändplats, Iskmovägen 199
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt