Kurser och utbildningar
Dagsläger på Rasmusbacken Kom med på sommarens mångsidigaste läger. Fem dagar på Rasmusbacken rymmer alla möjliga aktiviteter kring matlagning, djur, kojbygge och odling. Kom med på sommarens mångsidigaste läger. Programmet under dagarna är upplagt så att man gruppvis deltar i olika göromål på gården t. ex. ger morgonfoder till djuren, vattnar odlingslandet, gör mellanmål för gruppen mm.

Under dagslägret erbjuder vi dagligen gratis busstransport från Skärgården, Österö via Maxmo och Oravais till Rasmusbacken. Kryssa i , i samband med anmälan om ni är i behov av transport.

Ålder. 7-12 år
Lägret är öppet för alla, 4H medlemskap krävs inte.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 26.6.2020 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://voranejden.fs4h.fi/sommarverksamhet-2020/
Prisinformation:
65€
Arrangör:

Vörånejdens 4H
Vöråvägen 13
66600 Vörå
Telefon: 050-4346040
E-post: voranejden@fs4h.fi
Webbplats: http://www.voranejden.fs4h.fi
Plats för evenemanget:
Rasmusbacken, Haviståkersvägen 91-95, Vörå
Haviståkersvägen 91-95
Vörå
Kurser och utbildningar
Dagsläger på Rasmusbacken Kom med på sommarens mångsidigaste läger. Fem dagar på Rasmusbacken rymmer alla möjliga aktiviteter kring matlagning, djur, kojbygge och odling. Kom med på sommarens mångsidigaste läger. Programmet under dagarna är upplagt så att man gruppvis deltar i olika göromål på gården t. ex. ger morgonfoder till djuren, vattnar odlingslandet, gör mellanmål för gruppen mm. Under dagslägret erbjuder vi dagligen gratis busstransport från Skärgården, Österö via Maxmo och Oravais till Rasmusbacken. Kryssa i , i samband med anmälan om ni är i behov av transport. Ålder. 7-12 år Lägret är öppet för alla, 4H medlemskap krävs inte.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 26.6.2020 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://voranejden.fs4h.fi/sommarverksamhet-2020/
Prisinformation:
65€
Arrangör:

Vörånejdens 4H
Vöråvägen 13
66600 Vörå
Telefon: 050-4346040
E-post: voranejden@fs4h.fi
Webbplats: http://www.voranejden.fs4h.fi
Plats för evenemanget:
Rasmusbacken, Haviståkersvägen 91-95, Vörå
Haviståkersvägen 91-95
Vörå
Kurser och utbildningar
Dagsläger på Rasmusbacken Kom med på sommarens mångsidigaste läger. Fem dagar på Rasmusbacken rymmer alla möjliga aktiviteter kring matlagning, djur, kojbygge och odling. Kom med på sommarens mångsidigaste läger. Programmet under dagarna är upplagt så att man gruppvis deltar i olika göromål på gården t. ex. ger morgonfoder till djuren, vattnar odlingslandet, gör mellanmål för gruppen mm. Under dagslägret erbjuder vi dagligen gratis busstransport från Skärgården, Österö via Maxmo och Oravais till Rasmusbacken. Kryssa i , i samband med anmälan om ni är i behov av transport. Ålder. 7-12 år Lägret är öppet för alla, 4H medlemskap krävs inte.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 26.6.2020 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://voranejden.fs4h.fi/sommarverksamhet-2020/
Prisinformation:
65€
Arrangör:

Vörånejdens 4H
Vöråvägen 13
66600 Vörå
Telefon: 050-4346040
E-post: voranejden@fs4h.fi
Webbplats: http://www.voranejden.fs4h.fi
Plats för evenemanget:
Rasmusbacken, Haviståkersvägen 91-95, Vörå
Haviståkersvägen 91-95
Vörå
Anmäl evenemanget som osakligt