Idrott och hälsa
Korsholmslöparen och Korsholms Trail Delta i löplopp i Korsholm! I början av sommaren ordnas loppen virtuellt! Skatila vinterlopp 15.2
Mälsor Winter HalfTrail Run 21.2 (Även Korsholms Trail)
Iskmo-Jungsund Winter Trail Run Virtuellt 17-31.3 (Även Korsholms Trail)
Premiärloppet 7.4 Virtuellt 7-13.4
Karperöstarten Virtuellt 11-17.5
Solfbanan Virtuellt 25-31.5
Hankmoloppet Virtuellt 9-14.6
Skatilarundeln Virtuelltt 15-21.6
Kuniledslöpet 24.6 (Även Korsholms Trail) Virtuellt 22-28.6
Coopertest 1.7
Rönnvikrundan 11.8
Vassorloppet 16.8
Kvevlaxloppet Virtuellt 19-23.8
Iskmo-Jungsund Trail Run Virtuellt 23-30.8 (Även Korsholms Trail)
Solf Trail Run 1.9 (Även Korsholms Trail)
Botnia Terräng Run 8.9
Böle City Trail 20.9 (Även Korsholms Trail)
Närmaste tidpunkt:
Söndag 20.9.2020 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/idrott/aktuella-evenemang/korsholmsloparen/
Prisinformation:
Avgifterna varierar.
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Korsholm
Idrott och hälsa
Korsholmslöparen och Korsholms Trail Delta i löplopp i Korsholm! I början av sommaren ordnas loppen virtuellt! Skatila vinterlopp 15.2 Mälsor Winter HalfTrail Run 21.2 (Även Korsholms Trail) Iskmo-Jungsund Winter Trail Run Virtuellt 17-31.3 (Även Korsholms Trail) Premiärloppet 7.4 Virtuellt 7-13.4 Karperöstarten Virtuellt 11-17.5 Solfbanan Virtuellt 25-31.5 Hankmoloppet Virtuellt 9-14.6 Skatilarundeln Virtuelltt 15-21.6 Kuniledslöpet 24.6 (Även Korsholms Trail) Virtuellt 22-28.6 Coopertest 1.7 Rönnvikrundan 11.8 Vassorloppet 16.8 Kvevlaxloppet Virtuellt 19-23.8 Iskmo-Jungsund Trail Run Virtuellt 23-30.8 (Även Korsholms Trail) Solf Trail Run 1.9 (Även Korsholms Trail) Botnia Terräng Run 8.9 Böle City Trail 20.9 (Även Korsholms Trail)
Närmaste tidpunkt:
Söndag 20.9.2020 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/idrott/aktuella-evenemang/korsholmsloparen/
Prisinformation:
Avgifterna varierar.
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Korsholm
Idrott och hälsa
Korsholmslöparen och Korsholms Trail Delta i löplopp i Korsholm! I början av sommaren ordnas loppen virtuellt! Skatila vinterlopp 15.2 Mälsor Winter HalfTrail Run 21.2 (Även Korsholms Trail) Iskmo-Jungsund Winter Trail Run Virtuellt 17-31.3 (Även Korsholms Trail) Premiärloppet 7.4 Virtuellt 7-13.4 Karperöstarten Virtuellt 11-17.5 Solfbanan Virtuellt 25-31.5 Hankmoloppet Virtuellt 9-14.6 Skatilarundeln Virtuelltt 15-21.6 Kuniledslöpet 24.6 (Även Korsholms Trail) Virtuellt 22-28.6 Coopertest 1.7 Rönnvikrundan 11.8 Vassorloppet 16.8 Kvevlaxloppet Virtuellt 19-23.8 Iskmo-Jungsund Trail Run Virtuellt 23-30.8 (Även Korsholms Trail) Solf Trail Run 1.9 (Även Korsholms Trail) Botnia Terräng Run 8.9 Böle City Trail 20.9 (Även Korsholms Trail)
Närmaste tidpunkt:
Söndag 20.9.2020 kl. 18:30 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/idrott/aktuella-evenemang/korsholmsloparen/
Prisinformation:
Avgifterna varierar.
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Korsholm
Anmäl evenemanget som osakligt