Kurser och utbildningar
Läsnä vaikkei paikalla - etäopetusta verkossa Ryhmä 1 Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi ”Etäopetuksen aktivointi ja vuorovaikutuksen tukeminen”
Mi­ten opet­ta­jan läs­nä­oloa ja ope­tus­ta voi­daan to­teut­taa ver­kon vä­li­tyk­sel­lä? Mitä haas­tei­ta, ky­sy­myk­siä ja mah­dol­li­suuk­sia etä­o­pe­tuk­seen siirtymiseen liit­tyy?
Närmaste tidpunkt:
Fredag 27.3.2020 kl. 15:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.vaasankesayliopisto.fi/kurssit/taydennyskoulutukset/verkkokoulutukset-etaopetuksen-tueksi/lasna-vaikkei-paikalla-etaopetusta-verkossa-ryhma-1
Prisinformation:
50 €
Arrangör:
Vasa sommaruniversitet
Fabriikki F363, Yliopistonranta 10
65200 Vaasa
Telefon: 044 754 5783
E-post: info@vaasankesayliopisto.fi
Webbplats: http://www.vaasankesayliopisto.fi
Plats för evenemanget:
Finland
Kurser och utbildningar
Läsnä vaikkei paikalla - etäopetusta verkossa Ryhmä 1 Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi ”Etäopetuksen aktivointi ja vuorovaikutuksen tukeminen” Mi­ten opet­ta­jan läs­nä­oloa ja ope­tus­ta voi­daan to­teut­taa ver­kon vä­li­tyk­sel­lä? Mitä haas­tei­ta, ky­sy­myk­siä ja mah­dol­li­suuk­sia etä­o­pe­tuk­seen siirtymiseen liit­tyy?
Närmaste tidpunkt:
Fredag 27.3.2020 kl. 15:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.vaasankesayliopisto.fi/kurssit/taydennyskoulutukset/verkkokoulutukset-etaopetuksen-tueksi/lasna-vaikkei-paikalla-etaopetusta-verkossa-ryhma-1
Prisinformation:
50 €
Arrangör:
Vasa sommaruniversitet
Fabriikki F363, Yliopistonranta 10
65200 Vaasa
Telefon: 044 754 5783
E-post: info@vaasankesayliopisto.fi
Webbplats: http://www.vaasankesayliopisto.fi
Plats för evenemanget:
Finland
Kurser och utbildningar
Läsnä vaikkei paikalla - etäopetusta verkossa Ryhmä 1 Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi ”Etäopetuksen aktivointi ja vuorovaikutuksen tukeminen” Mi­ten opet­ta­jan läs­nä­oloa ja ope­tus­ta voi­daan to­teut­taa ver­kon vä­li­tyk­sel­lä? Mitä haas­tei­ta, ky­sy­myk­siä ja mah­dol­li­suuk­sia etä­o­pe­tuk­seen siirtymiseen liit­tyy?
Närmaste tidpunkt:
Fredag 27.3.2020 kl. 15:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.vaasankesayliopisto.fi/kurssit/taydennyskoulutukset/verkkokoulutukset-etaopetuksen-tueksi/lasna-vaikkei-paikalla-etaopetusta-verkossa-ryhma-1
Prisinformation:
50 €
Arrangör:
Vasa sommaruniversitet
Fabriikki F363, Yliopistonranta 10
65200 Vaasa
Telefon: 044 754 5783
E-post: info@vaasankesayliopisto.fi
Webbplats: http://www.vaasankesayliopisto.fi
Plats för evenemanget:
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt