Kurser och utbildningar
Arbetsgivarens informationsplikt vid utländsk arbetskraft - Praktiska tips och rådgivning Arbetsgivarens informationsplikt vid utländsk arbetskraft Har du anställt utländsk arbetskraft? Känner du dig osäker på hur du kan säkerställa att arbetstagarna får den information de behöver och hur man gör rent praktiskt? På kursen går Heidi och Sofia från DKCO igenom hur du som arbetsgivare kan säkerställa att du uppfyller din informationsplikt vid anställning av utländsk arbetskraft. DKCO presenterar ett förslag till formulär för genomgång av arbetsvillkoren som du som deltar på kursen får tillgång till efter utbildningen. Du får också information om hur du som förman/arbetsgivare ska göra vid nyanställning och för att förhindra oegentligheter på arbetsplatsen.

Program:

Nyanställning och arbetsgivarens upplysningsskyldighet

Hur ska du som förman agera vid nyanställning och vad ska ett informationspaket för nyanställda innehålla?
Vilka centrala arbetsvillkor ska du som arbetsgivare åtminstone informera arbetstagarna om och hur ska detta ske rent praktiskt?
Hur ska ett formulär för genomgång av arbetsvillkoren och den finska arbetslagstiftningen se ut?

Under kursen behandlas bland annat följande:

Den finska arbetslagstiftningen (arbetsavtal, arbetstidslag och arbetarskyddslag)
Kollektivavtal
Företagshälsovård mm.Arbetsgivarens skyldighet gentemot myndigheter vid anställning av utländsk arbetskraft

Vilken information behöver du som arbetsgivare lämna till myndigheter när du anställer utländsk arbetskraft?
Vilka blanketter behöver du som arbetsgivare fylla i?
Vilka skillnader i informationsgivning till myndigheter finns mellan anställning av EU-medborgare och icke EU-medborgare?Tidslinjen – när ska du som arbetsgivare göra vad?

Vid vilken tidpunkt under arbetsförhållandet ska vilka åtgärder vidtas?

Innan arbetsförhållandet inleds
I början av arbetsförhållandet
Under arbetsförhållandets gångFörhindrande av oegentligheter på arbetsplatsen

Hur kan du som arbetsgivare förhindra att det uppstår oegentligheter på arbetsplatsen?
Hur kan du som arbetsgivare utforma förhållningsregler på arbetsplatsen?

Anmäla dig senast 27.3 till sofia.lindegard@dynamonarpes.fi eller +358 50 320 3411
Mera information fås av Stefan Malm, stefan.malm@dynamonarpes.fi eller +358 50 567 8673

Vissa dokument översätts i mån av möjlighet till arbetstagarnas språk
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.5.2020 kl. 9:00 - 11:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.dynamonarpes.fi
Prisinformation:
250€/deltagare exkl. moms (DKCO)
Arrangör:
DYNAMO Närpes
Närpesvägen 2
64200 Närpes
Telefon: +358 10 327 7120
E-post: dynamo@dynamonarpes.fi
Webbplats: http://www.dynamonarpes.fi
Plats för evenemanget:
Dynamo Närpes, vån 2
Närpesvägen 2
64200 Närpes
Kurser och utbildningar
Arbetsgivarens informationsplikt vid utländsk arbetskraft - Praktiska tips och rådgivning Arbetsgivarens informationsplikt vid utländsk arbetskraft Har du anställt utländsk arbetskraft? Känner du dig osäker på hur du kan säkerställa att arbetstagarna får den information de behöver och hur man gör rent praktiskt? På kursen går Heidi och Sofia från DKCO igenom hur du som arbetsgivare kan säkerställa att du uppfyller din informationsplikt vid anställning av utländsk arbetskraft. DKCO presenterar ett förslag till formulär för genomgång av arbetsvillkoren som du som deltar på kursen får tillgång till efter utbildningen. Du får också information om hur du som förman/arbetsgivare ska göra vid nyanställning och för att förhindra oegentligheter på arbetsplatsen. Program: Nyanställning och arbetsgivarens upplysningsskyldighet Hur ska du som förman agera vid nyanställning och vad ska ett informationspaket för nyanställda innehålla? Vilka centrala arbetsvillkor ska du som arbetsgivare åtminstone informera arbetstagarna om och hur ska detta ske rent praktiskt? Hur ska ett formulär för genomgång av arbetsvillkoren och den finska arbetslagstiftningen se ut? Under kursen behandlas bland annat följande: Den finska arbetslagstiftningen (arbetsavtal, arbetstidslag och arbetarskyddslag) Kollektivavtal Företagshälsovård mm. Arbetsgivarens skyldighet gentemot myndigheter vid anställning av utländsk arbetskraft Vilken information behöver du som arbetsgivare lämna till myndigheter när du anställer utländsk arbetskraft? Vilka blanketter behöver du som arbetsgivare fylla i? Vilka skillnader i informationsgivning till myndigheter finns mellan anställning av EU-medborgare och icke EU-medborgare? Tidslinjen – när ska du som arbetsgivare göra vad? Vid vilken tidpunkt under arbetsförhållandet ska vilka åtgärder vidtas? Innan arbetsförhållandet inleds I början av arbetsförhållandet Under arbetsförhållandets gång Förhindrande av oegentligheter på arbetsplatsen Hur kan du som arbetsgivare förhindra att det uppstår oegentligheter på arbetsplatsen? Hur kan du som arbetsgivare utforma förhållningsregler på arbetsplatsen? Anmäla dig senast 27.3 till sofia.lindegard@dynamonarpes.fi eller +358 50 320 3411 Mera information fås av Stefan Malm, stefan.malm@dynamonarpes.fi eller +358 50 567 8673 Vissa dokument översätts i mån av möjlighet till arbetstagarnas språk
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.5.2020 kl. 9:00 - 11:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.dynamonarpes.fi
Prisinformation:
250€/deltagare exkl. moms (DKCO)
Arrangör:
DYNAMO Närpes
Närpesvägen 2
64200 Närpes
Telefon: +358 10 327 7120
E-post: dynamo@dynamonarpes.fi
Webbplats: http://www.dynamonarpes.fi
Plats för evenemanget:
Dynamo Närpes, vån 2
Närpesvägen 2
64200 Närpes
Kurser och utbildningar
Arbetsgivarens informationsplikt vid utländsk arbetskraft - Praktiska tips och rådgivning Arbetsgivarens informationsplikt vid utländsk arbetskraft Har du anställt utländsk arbetskraft? Känner du dig osäker på hur du kan säkerställa att arbetstagarna får den information de behöver och hur man gör rent praktiskt? På kursen går Heidi och Sofia från DKCO igenom hur du som arbetsgivare kan säkerställa att du uppfyller din informationsplikt vid anställning av utländsk arbetskraft. DKCO presenterar ett förslag till formulär för genomgång av arbetsvillkoren som du som deltar på kursen får tillgång till efter utbildningen. Du får också information om hur du som förman/arbetsgivare ska göra vid nyanställning och för att förhindra oegentligheter på arbetsplatsen. Program: Nyanställning och arbetsgivarens upplysningsskyldighet Hur ska du som förman agera vid nyanställning och vad ska ett informationspaket för nyanställda innehålla? Vilka centrala arbetsvillkor ska du som arbetsgivare åtminstone informera arbetstagarna om och hur ska detta ske rent praktiskt? Hur ska ett formulär för genomgång av arbetsvillkoren och den finska arbetslagstiftningen se ut? Under kursen behandlas bland annat följande: Den finska arbetslagstiftningen (arbetsavtal, arbetstidslag och arbetarskyddslag) Kollektivavtal Företagshälsovård mm. Arbetsgivarens skyldighet gentemot myndigheter vid anställning av utländsk arbetskraft Vilken information behöver du som arbetsgivare lämna till myndigheter när du anställer utländsk arbetskraft? Vilka blanketter behöver du som arbetsgivare fylla i? Vilka skillnader i informationsgivning till myndigheter finns mellan anställning av EU-medborgare och icke EU-medborgare? Tidslinjen – när ska du som arbetsgivare göra vad? Vid vilken tidpunkt under arbetsförhållandet ska vilka åtgärder vidtas? Innan arbetsförhållandet inleds I början av arbetsförhållandet Under arbetsförhållandets gång Förhindrande av oegentligheter på arbetsplatsen Hur kan du som arbetsgivare förhindra att det uppstår oegentligheter på arbetsplatsen? Hur kan du som arbetsgivare utforma förhållningsregler på arbetsplatsen? Anmäla dig senast 27.3 till sofia.lindegard@dynamonarpes.fi eller +358 50 320 3411 Mera information fås av Stefan Malm, stefan.malm@dynamonarpes.fi eller +358 50 567 8673 Vissa dokument översätts i mån av möjlighet till arbetstagarnas språk
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.5.2020 kl. 9:00 - 11:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.dynamonarpes.fi
Prisinformation:
250€/deltagare exkl. moms (DKCO)
Arrangör:
DYNAMO Närpes
Närpesvägen 2
64200 Närpes
Telefon: +358 10 327 7120
E-post: dynamo@dynamonarpes.fi
Webbplats: http://www.dynamonarpes.fi
Plats för evenemanget:
Dynamo Närpes, vån 2
Närpesvägen 2
64200 Närpes
Anmäl evenemanget som osakligt