Litteratur
Försäljning av avskrivet material vid Korsholms bibliotek Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material under tiden 22.2. till 31.3.2020. Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material lördag 22.2. till tisdag 31.3.2020.
Under den första veckan säljs endast tidskrifter, fr.o.m. 2.3 även böcker.

Välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 31.3.2020 kl. 10:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.fredrikabiblioteken.fi/sv/news/f%C3%B6rs%C3%A4ljning-av-b%C3%B6cker
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Korsholms bibliotek
Skolvägen 1
65610 Korsholm
Telefon: 06 327 7270
E-post: biblioteket@korsholm.fi
Webbplats: https://www.fredrikabiblioteken.fi/
Plats för evenemanget:
Korsholms bibliotek, Skolvägen 1, 65610 Korsholm
Finland
Litteratur
Försäljning av avskrivet material vid Korsholms bibliotek Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material under tiden 22.2. till 31.3.2020. Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material lördag 22.2. till tisdag 31.3.2020. Under den första veckan säljs endast tidskrifter, fr.o.m. 2.3 även böcker. Välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 31.3.2020 kl. 10:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.fredrikabiblioteken.fi/sv/news/f%C3%B6rs%C3%A4ljning-av-b%C3%B6cker
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Korsholms bibliotek
Skolvägen 1
65610 Korsholm
Telefon: 06 327 7270
E-post: biblioteket@korsholm.fi
Webbplats: https://www.fredrikabiblioteken.fi/
Plats för evenemanget:
Korsholms bibliotek, Skolvägen 1, 65610 Korsholm
Finland
Litteratur
Försäljning av avskrivet material vid Korsholms bibliotek Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material under tiden 22.2. till 31.3.2020. Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material lördag 22.2. till tisdag 31.3.2020. Under den första veckan säljs endast tidskrifter, fr.o.m. 2.3 även böcker. Välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 31.3.2020 kl. 10:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.fredrikabiblioteken.fi/sv/news/f%C3%B6rs%C3%A4ljning-av-b%C3%B6cker
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Korsholms bibliotek
Skolvägen 1
65610 Korsholm
Telefon: 06 327 7270
E-post: biblioteket@korsholm.fi
Webbplats: https://www.fredrikabiblioteken.fi/
Plats för evenemanget:
Korsholms bibliotek, Skolvägen 1, 65610 Korsholm
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt