Kurser och utbildningar
Muntligt berättande, heldag Berättande skapar nära relationer, gemenskap, hjälper att bearbeta livsfrågor och ger styrka och livsmod. Muntligt berättande är vår tidigaste form för kommunikation. Det är välgörande, det är här och det är nu. Kom med på en heldag där du får höra och praktisera många olika typers berättelser. Du får redskap att börja berätta själv och massor med tips för att organisera en berättarstund. Vi övar tillsammans många olika former för berättandet. Berättande skapar nära relationer, gemenskap, hjälper att bearbeta livsfrågor och ger styrka och livsmod.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 14.1.2020 kl. 10:00 - 15:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad/
Prisinformation:
Kursavgift 30 €, förhandsanmälan senast 27.1, kursnummer 320305
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Kursgården Kristina
Västra långgatan 34
64100 Kristinestad
Förhandsanmälan:
Kurser och utbildningar
Muntligt berättande, heldag Berättande skapar nära relationer, gemenskap, hjälper att bearbeta livsfrågor och ger styrka och livsmod. Muntligt berättande är vår tidigaste form för kommunikation. Det är välgörande, det är här och det är nu. Kom med på en heldag där du får höra och praktisera många olika typers berättelser. Du får redskap att börja berätta själv och massor med tips för att organisera en berättarstund. Vi övar tillsammans många olika former för berättandet. Berättande skapar nära relationer, gemenskap, hjälper att bearbeta livsfrågor och ger styrka och livsmod.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 14.1.2020 kl. 10:00 - 15:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad/
Prisinformation:
Kursavgift 30 €, förhandsanmälan senast 27.1, kursnummer 320305
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Kursgården Kristina
Västra långgatan 34
64100 Kristinestad
Förhandsanmälan:
Kurser och utbildningar
Muntligt berättande, heldag Berättande skapar nära relationer, gemenskap, hjälper att bearbeta livsfrågor och ger styrka och livsmod. Muntligt berättande är vår tidigaste form för kommunikation. Det är välgörande, det är här och det är nu. Kom med på en heldag där du får höra och praktisera många olika typers berättelser. Du får redskap att börja berätta själv och massor med tips för att organisera en berättarstund. Vi övar tillsammans många olika former för berättandet. Berättande skapar nära relationer, gemenskap, hjälper att bearbeta livsfrågor och ger styrka och livsmod.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 14.1.2020 kl. 10:00 - 15:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad/
Prisinformation:
Kursavgift 30 €, förhandsanmälan senast 27.1, kursnummer 320305
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Kursgården Kristina
Västra långgatan 34
64100 Kristinestad
Förhandsanmälan:
Anmäl evenemanget som osakligt