Musik och nöje
Pampas Nationaldag Pampas Nationaldag Svenskfinlands bästa studerandeevenemang som ordnas årligen av Pampasmaffian.
Evenemanget består av en olympiad på Vasa torg och en kvällsfest i Rewell Center på fredag 27.3 samt en sillfrukost i Smedsby UFs lokal på lördag 28.3.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 28.3.2020 kl. 11:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
En biljett till evenemanget kostar 25€
Arrangör:
Pampas Nationaldag
Strandgatan 2
65100 Vasa
E-post: pampasnationaldag@gmail.com
Plats för evenemanget:
Vasa torg, Rewell Center, Smedsby UF
Nedretorget
65100 Vasa
Pampas Nationaldag 2020
Musik och nöje
Pampas Nationaldag Pampas Nationaldag Svenskfinlands bästa studerandeevenemang som ordnas årligen av Pampasmaffian. Evenemanget består av en olympiad på Vasa torg och en kvällsfest i Rewell Center på fredag 27.3 samt en sillfrukost i Smedsby UFs lokal på lördag 28.3.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 28.3.2020 kl. 11:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
En biljett till evenemanget kostar 25€
Arrangör:
Pampas Nationaldag
Strandgatan 2
65100 Vasa
E-post: pampasnationaldag@gmail.com
Plats för evenemanget:
Vasa torg, Rewell Center, Smedsby UF
Nedretorget
65100 Vasa
Pampas Nationaldag 2020
Musik och nöje
Pampas Nationaldag Pampas Nationaldag Svenskfinlands bästa studerandeevenemang som ordnas årligen av Pampasmaffian. Evenemanget består av en olympiad på Vasa torg och en kvällsfest i Rewell Center på fredag 27.3 samt en sillfrukost i Smedsby UFs lokal på lördag 28.3.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 28.3.2020 kl. 11:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
En biljett till evenemanget kostar 25€
Arrangör:
Pampas Nationaldag
Strandgatan 2
65100 Vasa
E-post: pampasnationaldag@gmail.com
Plats för evenemanget:
Vasa torg, Rewell Center, Smedsby UF
Nedretorget
65100 Vasa
Pampas Nationaldag 2020
Anmäl evenemanget som osakligt